Tweede Kamer stemt voor meer tijdelijke verhuur

11 maart 2021

In een verrassende zet heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen om tijdelijke verhuur nog verder te verruimen. Tijdelijke contracten zouden voor drie jaar mogen in plaats van de huidige twee jaar. Ze zouden ook tussentijds een keer verlengd kunnen worden. Heel apart, want er is juist veel kritiek op de tijdelijke contracten. Op dat punt loopt een evaluatie van het ministerie en die moet nog behandeld worden. Het voorstel komt daarom nogal uit de lucht vallen en het is de vraag of de Eerste Kamer zal instemmen met deze verdere verslechtering van de rechtspositie van huurders.

Het voorstel is ingediend door VVD kamerlid Koerhuis en kreeg de steun van D66, CDA, CU, PVV, FvD en Denk. Tegen stemden SP, Groen Links, PvdA, SGP, 50 Plus en Partij voor de Dieren. Interessante vraag is wat de voorstanders met dit voorstel denken te bereiken. Is dit een politiek statement vlak voor de verkiezingen en kiezen zij bewust voor het verder vrijgeven van de huurmarkt en een slechtere positie voor de huurder? Of denken zij huurders hiermee een dienst te bewijzen?

Het blijkt een bizar politiek compromis te zijn. De meeste partijen die voor stemmen handelen zo in strijd met de standpunten die ze uitdragen zoals in het woonkieskompas en sommige zelfs in strijd met hun partijprogramma. De kiezer krijgt van hen dus onjuiste informatie en dat is bepaald niet netjes. Denk geeft overigens aan dat de stem ‘voor’ een vergissing was en spreekt van ‘een blunder van jewelste’, aldus deze beschouwing van de NOS.

Geeft tijdelijke verhuur meer ruimte op de woningmarkt?

De brede invoer van tijdelijke huurcontracten is in 2016 geregeld in de Wet Doorstroming Huurmarkt. Het idee daarachter stamt uit de crisis van 2008: veel panden stonden leeg en de verkoop stokte. Door ruimte te bieden voor tijdelijke verhuur zou er meer aanbod komen op de woningmarkt. We zien inmiddels dat het heel anders uitpakt. Verhuurders maken op grote schaal gebruik van tijdelijke contracten, maar dat gaat niet om woonruimte die anders niet verhuurd zou zijn. Van verruimen van de huurmarkt is ook geen sprake. We zien steeds verder toenemende krapte, met een sterk prijsopdrijvend effect. Vanuit maatschappelijke organisaties en vanuit de advocatuur is gewezen op de slechte rechtspositie van vooral jonge huurders en woningzoekenden.  De evaluatie van de wet zou wel eens tot de conclusie kunnen leiden dat de tijdelijke contracten een negatieve invloed hebben op de woningmarkt en bijdragen aan de wooncrisis.

Wetgeving per omweg?

Bijzonder is de route die het voorstel in de Tweede Kamer neemt. Behandeld werd de evaluatie van de Woningwet, die  vooral de rol van de overheid regelt. De voorgestelde wijziging voorziet in een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, dat de verhoudingen tussen burgers onderling regelt. Maar dat onderwerp stond helemaal niet op de agenda. Het is een heel ander dossier, waar de minister binnenkort de evaluatie van de wetgeving presenteert. Dan pas volgt verdere behandeling en deze stemming loopt hier op vreemde wijze op vooruit. Met zorgvuldige wetgeving heeft het niets te maken. Het is dan ook de vraag wat de Eerste Kamer gaat doen met dit nu wel erg onsamenhangende pakket gewijzigde regelgeving. Pas als zij instemmen gaat de wijziging in werking.

Het voorstel van kamerlid Koerhuis is hier te lezen

Tijdelijke contracten geven huurder onzekere positie

Artikel delen:

!WOON