Waarom betaal ik mee aan de reparatie bij mijn bovenburen?

05 maart 2021

Overstuur nam een eigenaar-bewoner uit Amsterdam Noord contact op met !WOON. Zij had haar eerste appartement gekocht en was niet bekend met de Vereniging van Eigenaren (VvE). Terwijl ze het behang nog moest opplakken, viel een brief van haar buurman op de mat. Door een zwakke plek in het dak lekt het in zijn woning. Met elkaar moeten de eigenaren beslissen hoe ze de reparatie gaan betalen. Daar had deze kersverse eigenaar geen rekening mee gehouden. Ze vraagt !WOON of zij inderdaad (mede)verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het dak.

Amsterdam telt ruim 21.000 VvE’s met een woonbestemming. Daarvan zijn verreweg de meeste VvE’s klein, met minder dan 10 woningen. Deze VvE’s hebben vaak onvoldoende financiële draagkracht om een professionele partij in te huren voor hulp en ondersteuning. De eigenaren zijn op zichzelf en elkaar aangewezen en dat kan best pittig zijn. Helaas zorgt het ook te vaak voor problemen en een inactieve VvE.

Vereniging van Eigenaren

Als je een appartement koopt, koop je eigenlijk veel meer. Je koopt het exclusieve gebruik van jouw appartement, maar je bent ook mede-eigenaar van het pand en de gemeenschappelijke delen. Om te zorgen dat dit gezamenlijk eigendom goed wordt beheerd, is er een VvE. Iedere eigenaar is automatisch lid en kan dat lidmaatschap niet opzeggen. Verkoop je je woning, dan neemt de nieuwe eigenaar jouw plaats in.

Splitsingsakte en -reglement

Van de verkoper of de notaris heb je niet alleen de sleutel van je nieuwe huis gekregen, maar ook de splitsingsakte. Een ontzettend belangrijk document. Onderdeel van deze akte is het splitsingsreglement. Dit document bevat afspraken en regels, speciaal voor jouw VvE. Denk aan welke (bouw)delen onder het gemeenschappelijk eigendom vallen, hoeveel iedere eigenaar moet meebetalen aan het onderhoud van het pand en hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen op de vergadering.

Gezamenlijk onderhoud

Gezamenlijk eigendom betekent ook dat je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het onderhoud. De VvE hoort te sparen voor het (toekomstige) onderhoud van het pand, zodat er voldoende geld in kas zit om (planmatig) onderhoud uit te laten voeren. Is de VvE inactief, dan is er vaak niet (genoeg) gespaard en komen de eigenaren voor onaangename verrassingen komen te staan. Zoals de eigenaar in Amsterdam Noord. Zorg daarom voor een actieve VvE en breng je VvE op orde.

Voor de eigenaar uit Amsterdam Noord hadden we helaas slecht nieuws. Het dak is in de meeste VvE’s gemeenschappelijk eigendom, zo ook in haar VvE. Dat betekent dat alle eigenaren gezamenlijk moeten meebetalen aan reparaties en eventuele vernieuwing. Zelfs als het niet in jouw eigen woning lekt, blijf je, samen met de rest van de VvE, verantwoordelijk om te voorkomen dat het bij je buren gaat lekken. Als het toch lekt, moet het gat worden gerepareerd. De VvE betaalt dan de kosten. Zit er geen geld in de spaarpot, dan zullen de eigenaren uit eigen zak moeten meebetalen.

Meer weten: Webinar VvE op orde

Een actieve VvE gaat verder dan alleen sparen voor toekomstig onderhoud. De VvE moet een bestuur hebben, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een eigen bankrekening, vergadert jaarlijks, heeft een opstalverzekering en nog veel meer. Wil je meer weten over de VvE en jouw VvE op orde brengen? Volg dan ons webinar op donderdag 25 maart, 7 juni of 6 september 2021.

Een webinar is een online cursus van 45 minuten. Deelname is gratis. Aanmelden kan via onze website.

Activeren slapende VvE

Artikel delen:

!WOON