5% besparing mogelijk met energiedisplay

21 april 2021

Huishoudens die gebruik maken van een altijd zichtbaar energiedisplay, gekoppeld aan de slimme meter, besparen gemiddeld 5% op hun energierekening. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakte dit bekend bij de publicatie van het onderzoekrapport Energieverbruiks-managers in Nederland, energie besparen met de slimme meter. !WOON werkte actief mee aan dit onderzoek en is blij met de resultaten.

Energiedisplay bewezen effectief

In het onderzoek is de mogelijke energiebesparing bij gebruik van het energiedisplay vergeleken met die op basis van het gebruik van apps op een smartphone en met het maandelijks e-mailen van een overzicht van de daadwerkelijk gebruikte energie (inclusief vergelijking met andere huishoudens). Het PBL concludeert dat alleen over het energiedisplay nu al gezegd kan worden dat huishoudens hiermee ook echt energie gaan besparen. Over de apps en de e-mail met het verbruiksoverzicht kan dat nu (nog) niet. De continue zichtbaarheid van de display in woonkamer of keuken met een aparte weergave voor het gas- en elektriciteitsverbruik speelt een belangrijke rol bij de effectiviteit.

Aanschaf snel terugverdiend

Het onderzoek toont ook aan dat de eenmalige aanschaf van het energiedisplay relatief snel is terugverdiend, soms al binnen een jaar. Dat is niet alleen mooi voor de bewoner als consument maar ook voor de maatschappij als geheel. Energiebesparing is immers niet alleen nodig vanwege de financiële opbrengst maar ook als bijdrage aan de beperking van CO2-uitstoot. Maar ook al is het bedrag voor de investering in het energiedisplay relatief laag, een bewoner kan  de ca. € 100 (incl. BTW) die het display kost niet altijd vrijmaken. Het is daarom heel mooi dat de Woonbond en Aedes in het project Meters maken inzetten op het projectmatig beschikbaar maken van de displays aan huurders. Hierbij zoeken zij ook samenwerking met gemeenten, omdat via hen hiervoor mogelijk de zogenaamde RRE-W subsidie benut kan worden.

Goed nieuws voor rijk en wethouders duurzaamheid

Dit nieuws is ook een prachtkans voor het rijk en de wethouders duurzaamheid op zoek naar tempo in de energietransitie. Inzet van de displays is een goedkope manier om energie, gas en CO2 te besparen. Met de energiecoaches erbij is het resultaat nog mooier. Een prachtkans dus om bewoners positief duurzaam te betrekken en motiveren. En niet stapje voor stapje met kosten voor flinke ingrepen die terugverdiend moeten worden en met overlast voor de bewoners, maar snel en zonder gedoe.

!WOON trots op resultaat

Een aantal jaar geleden kwam !WOON (toen nog ASW) ter ore dat bewoners in Groot Brittannië tegelijk met hun nieuwe slimme meter, ook een energiedisplay in huis kregen. En dit leverde mooie bespaarresultaten. Parallel daaraan bleek er in Zuid-Holland een klein experiment gaande met een vergelijkbaar energiedisplay. Helaas verdween dat display van de markt en waren andere alternatieven veel duurder en gekoppeld aan een energieleverancier waarmee dan ook de data gedeeld moet worden. Samen met Quintens, de Woonbond en andere lokale organisaties vormden we de Energie Display Alliantie (EDA). Met ondersteuning van RVO.nl en de mogelijkheid tot onderzoek door het PBL werd na een aanbesteding de voldoende grote inkoop van het GEO-energiedisplay mogelijk. Daarmee kon het onderzoek starten. Ook wilde een duurzame bouwmarkt het apparaatje opnemen in hun webshop en verdere distributie verzorgen. Nu het onderzoek is afgerond volgt hopelijk de weg naar opschaling.

Nu nog geschikt maken voor warmte

De huidige energiedisplay kan het verbruik van gas en elektra aflezen. Helaas kan dat nog niet met warmte, omdat warmtemeters tot voor kort vaak geen slimme meters waren. Daar komt nu langzaam verandering in. !WOON meent dat het mooi zou zijn als de energiedisplay nu ook snel hiervoor geschikt wordt. Dat het technisch kan is al uitgezocht. De leverancier zal daartoe aanpassingen aan het apparaat moeten doen die een investering vergen. De leverancier is hiertoe bereid als hij genoeg bestellingen kan verwachten. De komende tijd zal !WOON zich samen met andere organisaties richten op het verder  stimuleren van de kansen.

Artikel delen:

!WOON