Persoonlijke aanpak buurtbudget Marathonbuurt

08 april 2021

Afgelopen maanden werkten bewoners van de Marathon- en de Bertelmanpleinbuurt in Amsterdam Zuid samen aan nieuwe plannen voor de buurt. De gemeente stelde een buurtbudget van €100.000 beschikbaar voor vernieuwing van de buurt. Anders dan bewoners online te laten stemmen over indiende plannen koos het stadsdeel hier voor een andere, meer persoonlijke aanpak. Bewoners bespraken in dialoog met elkaar en de gemeente de verdeling van de buurtbudgetten.

Het begon met de vraag wie actief mee wilde doen. Daarom melden zich ongeveer 25  buurtbewoners. In  een procesgroep legden zij drie thema’s vast voor initiatieven. Vervolgens ging de groep met elkaar en met de buurt aan de slag om plannen te vormen die passen bij deze thema’s:

● Groen
● Opknappen van de buurt
● Activiteiten & Cultuur

Persoonlijke insteek met resultaat

oor het onderlinge contact en de overleggen versterkte de verbinding tussen buurtgenoten. De deelnemende bewoners zijn enthousiast. Sebastiaan Hooft, deelnemer aan de projectgroep Groen, is erg blij met de samenwerkingen die zijn ontstaan tijdens dit proces: “Voor ik aan dit traject begon had ik nooit kunnen vermoeden wat een impact dit zou hebben. Wij worden als bewoners echt betrokken bij het proces. Waar voorheen de gemeente voor mij slechts een logo was, zijn het nu mensen geworden. Daarnaast heb ik mijn buurt op een hele andere manier leren kennen. Het buurtbudget traject is wat mij betreft geslaagd omdat er echt een “wij” gevoel is ontstaan, met de buurt en met de gemeente”, aldus Sebastiaan.

Waar voorheen de gemeente voor mij slechts een logo was, zijn het nu mensen geworden.

John Winters, bewoner in de projectgroep Buurt Opknappen, zegt hierover:

Sinds ik bezig ben met deze buurtbudgetten, kijk ik met hele andere ogen naar de buurt, ik zie veel meer.

De manier van werken vond ook weerklank bij de gemeente:

Niet alles gaat met geld, een heleboel dingen ontstaan ook omdat mensen samen dingen oppakken. Dan krijg je mooie constructieve discussies over hoe het budget verdeeld gaat worden, niet alles kan. Samen moeten hier beslissingen over genomen worden.”  aldus Rocco Piers, (Stadsdeelbestuurder Zuid)

Team Ontwikkelbuurten van !WOON ondersteunde de procesgroep bij de planvorming en besluitvorming: “De ondersteuning die wij bieden bij buurtbudgetten is altijd gericht op bewoners die collectief samenwerken. Daarom zijn wij ook enthousiast over dit proces. We zien dat door deze aanpak er niet alleen maar plannen worden uitgevoerd, maar dat er hele mooie samenwerkingen en sociale relaties in de buurt zijn ontstaan die met elkaar op lange termijn verder kunnen”, aldus Jantina Bijpost (Adviseur !WOON).

Bekijk de video op ons Youtube-kanaal: https://youtu.be/XPIEWUMGdCY. Mis onze volgende video’s niet, abonneer je op ons Youtube-kanaal en klik op de Bel.

Artikel delen:

!WOON