Verhuur in de VvE – wat mag wel en wat niet?

16 april 2021

Het overgrote deel van de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) heeft er mee te maken: één of meerdere woningeigenaren verhuren hun woning. Er zijn veel manieren om een woning te verhuren: van verhuur van kamers tot verhuur aan toeristen en alle vormen er tussen in. Dat kan zorgen voor vragen en helaas soms ook voor problemen. Welke regels gelden er in de VvE als het gaat om verhuren?

Het uitgangspunt is dat iedere eigenaar de mogelijkheid heeft om zijn appartement zelf te gebruiken of aan een ander in gebruik te geven, dus om te verhuren. Aan dit gebruik kunnen beperkingen zitten. Welke beperkingen dat zijn, is terug te vinden in het splitsingsreglement van uw VvE.

Gebruik conform bestemming

Ieder appartementsrecht heeft een bestemming. Vanuit de gemeente rust er een bestemming op het appartement, maar ook vanuit de VvE is de bestemming bepaald. Een eigenaar mag niet eigenhandig deze bestemming veranderen of wijzigen.

Voor veel appartementsrechten geldt een woonbestemming. Soms is dit nauwkeuriger omschreven in het splitsingsreglement, bijvoorbeeld ‘particulier woongebruik’ of ‘woning voor eigen gebruik’. De variaties zijn eindeloos. Welke bestemming voor uw appartementsrecht geldt, is terug te vinden in het splitsingsreglement van uw VvE.

De bestemming bepaalt op welke wijze de eigenaar (en eventueel de huurder) het appartement gebruiken Een eigenaar mag dus niet een restaurant beginnen in zijn woning of een winkel runnen vanuit zijn slaapkamer. Ook als het appartement wordt verhuurd, moet de huurder het appartement gebruiken overeenkomstig de bestemming. Heel simpel gezegd: een woning wordt ook als woning verhuurd.

Verhuur van kamers

In Amsterdam zien we de afgelopen jaren een groei in verhuur van kamers. Woningen worden opgedeeld in kamers en vervolgens (duur) verhuurd. Of dit is toegestaan in de VvE, is afhankelijk van de bestemming en eventuele verboden.

Een appartement met een woonbestemming mag de eigenaar in principe ook per kamer verhuren. Kamerbewoners wonen namelijk ook in de woning, net zoals een bewoner van een zelfstandige woonruimte. Een belangrijke uitzondering geldt als er in het splitsingsreglement een verbod staat. In het splitsingsreglement staat dan niet alleen de bestemming van het appartement, maar ook welk gebruik niet is toegestaan. Bijvoorbeeld een verbod om de woning per kamer te verhuren.

Staat een verbod op kamerverhuur in het splitsingsreglement? Dan mag er ook niet per kamer worden verhuurd, ook niet als de gemeente een vergunning heeft afgegeven.

Verhuur aan toeristen

Een andere vorm van verhuur waar wij veel vragen over krijgen is verhuur aan toeristen. Door meerdere rechters is geoordeeld dat verhuur aan toeristen in strijd is met de woonbestemming. Een toerist woont namelijk niet in het appartement, maar verblijft daar voor een korte periode. Dit gebruik is in strijd met de woonbestemming en daarom in principe niet toegestaan.

Gemeente

Naast de regels van de VvE stelt de gemeente ook regels over het gebruiken en verhuren van een woning. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van de gemeente of neem contact op via 14020.

Meer weten: webinar verhuur van kamers en webinar verhuur aan toeristen

Over beide vormen van verhuur organiseren wij webinars. Een webinar is een digitale cursus van 45 minuten die u vanuit huis kunt volgen. Aanmelden kan via onze website.

  • Verhuur van kamers: 10 mei 2021 of 4 november 2021
    Tijdens het webinar zoomen we in op het verhuren van kamers. Een populair onderwerp voor Amsterdamse VvE’s. Wanneer is het toegestaan? En wanneer mag het absoluut niet? Wat kan de VvE doen als sprake is van illegale kamerverhuur? Hoe kijkt de rechter hier tegenaan? Neem deel aan het webinar en krijg antwoord op deze vragen.
  • Verhuur aan toeristen: 19 mei 2021 of 15 november 2021
    Tijdens het webinar staat het populaire onderwerp toeristenverhuur centraal: wanneer is dit wel toegestaan en wanneer niet? We bespreken wat de VvE kan doen als sprake is van illegale vakantieverhuur. Ook behandelen we een aantal interessante vonnissen over dit veelbesproken onderwerp.

Artikel delen:

!WOON