Vermogen VvE telt mee bij aangifte inkomstenbelasting

09 april 2021

Miljoenen Nederlanders doen voor 8 mei 2021 de aangifte inkomstenbelasting over 2020. Sommigen hebben dit al gedaan, anderen doen dit in de komende weken. Voor leden van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een extra aandachtspunt: uw aandeel in het vermogen van de VvE maakt onderdeel uit van uw aangifte. Wat is het vermogen van de VvE? Hoe weet u welk aandeel u bezit? En hoe geeft u dat juist door aan de Belastingdienst?

In de periode van 1 maart tot 8 mei 2021 kunt u aangifte inkomstenbelasting 2020 doen. Hierin geeft u o.a. op wat uw inkomen is geweest, wat de waarde is van uw koopwoning, welke aftrekposten er zijn én wat uw bezittingen zijn. Deze bezittingen zijn bijvoorbeeld uw spaargeld, een tweede woning én uw aandeel in het vermogen van de VvE.

Reservefonds

Iedere VvE hoort sinds 2005 een reservefonds te hebben. Dit reservefonds is een spaarpot voor toekomstige onderhoudsuitgaven. Sinds 1 januari 2021 is het Burgerlijk Wetboek op dit punt gewijzigd en is vastgelegd dat de VvE niet alleen verplicht is om te sparen, maar ook hoeveel dat jaarlijks moet zijn. Kortom: uw VvE heeft (als het goed is) spaargeld en daardoor vermogen. Dit spaargeld hebben u en uw buren samen bij elkaar gespaard om het pand te kunnen onderhouden.

Uw aandeel

‘Uw aandeel’ in het vermogen van de VvE telt mee in de belastingaangifte. Maar, hoe weet u nu wat uw aandeel is? Iedere VvE heeft een splitsingsakte met daarin een splitsingsreglement. In dit document staat wat de breukdelen zijn van de appartementen. Dit breukdeel bepaalt hoeveel iedere eigenaar moet betalen aan de gemeenschappelijke kosten, maar ook hoeveel vermogen het appartementsrecht ‘bezit’.

U krijgt van het bestuur of de beheerder van uw VvE jaarlijks inzage in de financiën. Het spaargeld maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. In deze financiële stukken staat hoeveel vermogen de VvE heeft. U kunt vervolgens zelf uitrekenen wat uw aandeel hierin is. Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met het bestuur of de beheerder om uw aandeel in het vermogen van de VvE vast te stellen.

Let op: het gaat om het vermogen op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. In dit geval dus om het vermogen op 1 januari 2020.

Rekenvoorbeeld

  • De VvE heeft op 1 januari 2020 €100.000 op de spaarrekening staan. In de splitsingsakte staat dat er 100 appartementsrechten zijn en de breukdelen zijn vastgesteld op 1/100ste per appartementsrecht. Uw appartementsrecht ‘bezit’ 1/100ste van €100.000. Dit komt neer op €1.000.
  • De VvE heeft op 1 januari 2020 €50.000 op de spaarrekening staan. In de splitsingsakte staat dat er 4 appartementsrechten zijn. Het breukdeel van uw appartementsrecht is vastgesteld op 2/5de. Uw appartementsrecht ‘bezit’ 2/5de van €50.000. Dit komt neer op €20.000.

Heffingsvrij vermogen

U hoeft pas belasting te betalen over uw vermogen als uw totale vermogen groter is dan €30.846. Heeft u een fiscale partner, dan wordt dit heffingsvrije vermogen verdubbeld. De grens ligt dan op €61.692.

Verschil eengezinswoning

Uw aandeel in het vermogen van de VvE is niet van u, maar van de VvE. Dit betekent dat de VvE (dus alle eigenaren samen) beslissen of en waaraan het geld wordt uitgegeven. Ook kunt u dit geld niet opnemen als u gaat verhuizen. Het spaargeld hoort bij uw appartementsrecht en gaat over naar de nieuwe eigenaar.

Het voelt dan ook voor veel woningeigenaren gek dat dit vermogen toch meetelt in de aangifte inkomstenbelasting. Het klopt dat voor eigenaren van bijvoorbeeld een eengezinswoning andere regels gelden. Zij moeten uiteraard ook hun spaargeld opgeven aan de Belastingdienst, maar het belangrijke verschil is dat zij dit geld gewoon meenemen als zij verhuizen en daarnaast vrijelijk over dit geld kunnen beschikken. Een oneerlijke verdeling, maar helaas voor alle VvE-leden wel de praktijk.

Heeft u uw aangifte al ingediend?

Hopelijk concludeert u na het lezen van dit artikel dat u dat juist heeft gedaan. Bent u vergeten om uw aandeel in het vermogen van de VvE op te geven? Dan kunt u uw aangifte wijzigen. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst.

Artikel delen:

!WOON