Wat is een modelreglement van een VvE?

14 mei 2021

Eigenaar-bewoners met vragen over de Vereniging van Eigenaren (VvE) kunnen bij !WOON terecht voor gratis hulp en advies. De vragen lopen uiteen van geluidsoverlast tot wanbetalers en van het reservefonds tot digitaal vergaderen. Het startpunt voor het beantwoorden van vragen is bijna altijd de splitsingsakte en het daarin opgenomen splitsingsreglement.

Iedere VvE heeft een eigen splitsingsakte. Hierin staat om welk pand of complex het gaat, hoeveel appartementsrechten er zijn en welke regels er gelden in de VvE. Deze regels staan in het splitsingsreglement en verschillen per VvE. Het splitsingsreglement is meestal een modelreglement. In de akte staat dan dat een modelreglement van toepassing is en welke aanpassingen en wijzigingen op het model zijn gemaakt. De akte en het model moeten dan naast elkaar worden gelezen.

Verschillende modelreglementen

Iedere VvE heeft een splitsingsreglement. Om te voorkomen dat de notaris bij het oprichten van de VvE en het maken van de splitsingsakte iedere keer opnieuw alle regels moet bedenken, is door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een model splitsingsreglement opgesteld. In de praktijk noemen we dit het modelreglement.

Er zijn meerdere modellen in omloop. De meest gebruikte modellen zijn die uit 1973, 1983, 1992, 2006 of 2017. In de akte staat of een modelreglement van toepassing is en welk modelreglement dat is. Deze modellen worden in de volksmond ook wel het witte, gele of blauwe boekje genoemd, vernoemd naar de kleur van de papieren versie.

Nieuwer model van toepassing?

Als in de akte van uw VvE staat dat modelreglement 1992 van toepassing is, dan blijft dat model ook van toepassing. Er zijn inmiddels nieuwere versies, maar die zijn niet automatisch van toepassing. Het modelreglement waarnaar verwezen wordt in de akte is en blijft van toepassing. De enige mogelijkheid om een nieuwe model van toepassing te verklaren, is als de VvE de akte wijzigt. Hiervoor is altijd de tussenkomst van een notaris nodig.

Modelreglementen zijn online te vinden

Alle modelreglementen zijn online te vinden. Bijvoorbeeld op de website van VVEBelang.

Opvallende verschillen: Incassoprocedure

U kunt zich voorstellen dat sinds 1973 er behoorlijk wat veranderd is in ‘VvE-land’. Zo staan in het nieuwste modelreglement uit 2017 regels over laadpalen voor elektrische auto’s en het stallen van scootmobielen in de gemeenschappelijke ruimte. In de oudere modelreglementen komen deze onderwerpen niet aan bod..

Op sommige onderwerpen lopen de regels in de modelreglementen sterk uiteen. Een voorbeeld is het voeren van rechtszaken en in het bijzonder de incassoprocedure. Bij modelreglement 1973, 1983 en 1992 heeft het bestuur een machtiging nodig van de vergadering om een incassoprocedure te starten. Dit betekent dat voordat de VvE een betalingsachterstand kan incasseren de leden eerst moeten vergaderen. De vergadering beslist of een vordering tegen buurman A uit handen wordt gegeven, terwijl buurman A ook op de vergadering aanwezig is. Dat kan voor ongemakkelijke situaties zorgen. Het overslaan van deze essentiële stap mag niet, omdat het bestuur de machtiging nodig heeft om een betalingsachterstand te vorderen.

Bij modelreglement 2006 en 2017 is deze machtiging van de vergadering niet meer nodig en mag het bestuur direct handelen. Controleer daarom altijd het (model)splitsingsreglement van uw VvE om te weten welke specifieke regels voor uw VvE gelden.

Opvallende verschillen: Gemeenschappelijke kozijnen

Een ander opvallend verschil tussen de modelreglementen is het overzicht van het gemeenschappelijk eigendom. Alle VvE’s hebben gemeenschappelijke delen en gemeenschappelijke zaken. Welke (bouw)delen gemeenschappelijk zijn, is terug te vinden in het (model)splitsingsreglement. Deze lijst verschilt per model en per VvE.

De gemeenschappelijke kozijnen kunnen aangemerkt worden als één van de gekste en opvallendste verschillen tussen de modelreglementen. In modelreglement 1973 vallen de raamkozijnen onder het gemeenschappelijke eigendom en in modelreglement 1983 en 1992 zijn dit de raamkozijnen met glas. In modelreglement 2006 wordt de lijst nog verder uitgebreid met niet alleen de raamkozijnen met het glas, maar ook het bijbehorende hang- en sluitwerk. Modelreglement 2017 maakt het lijstje vervolgens compleet door de raamkozijnen met glas, het bijbehorende hang- en sluitwerk én de ventilatierooster en suskasten als gemeenschappelijk eigendom aan te merken.

U ziet dat zoiets ogenschijnlijk simpels als ‘raamkozijnen’ toch per modelreglement kan verschillen. Controleer daarom goed welke specifieke regels er in uw VvE gelden.

Webinar: VvE op Orde

Wilt u meer weten over de algemene regels van de VvE? Neem dan deel aan ons gratis webinar ‘VvE op Orde’. In het webinar leggen we uit wat er in de splitsingsakte staat, welke regels u in het splitsingsreglement (modelreglement) vindt, hoeveel iedere eigenaar bijdraagt aan de gemeenschappelijke kosten en hoe de VvE besluiten neemt. Het webinar wordt gegeven op 7 juni 2021 en 6 september 2021.

Een webinar is een online cursus van 45 minuten. U heeft een computer, tablet of telefoon met internetverbinding nodig. Aanmelden kan via onze website.

Webinar VvE: VvE op orde (juni 2021)

Artikel delen:

!WOON