Mag een eigenaar zelf een VvE-vergadering organiseren?

11 juni 2021

De Vereniging van Eigenaren (VvE) moet minimaal één keer per jaar vergaderen. Sommige VvE’s vergaderen (veel) vaker, sommige VvE’s vergaderen helemaal niet. Het bestuur bepaalt hoe vaak de leden vergaderen. Toch kunnen de leden (vaker) behoefte hebben aan een vergadering, terwijl het bestuur die behoefte niet heeft. Dit overkwam ook een eigenaar-bewoner in Amsterdam West. Het bestuur wimpelde haar verzoek af en zij nam contact op met !WOON. Wat kan deze eigenaar doen?

De vergadering is het hoogste orgaan in de VvE. De vergadering neemt besluiten, bijvoorbeeld over de begroting, het vaststellen van het onderhoudsplan en het voeren van rechtszaken. De leden vormen de vergadering, dus u en uw buren. De vergadering is daarom ontzettend belangrijk en van essentieel belang voor een goed functionerende VvE.

Zelf organiseren

Het bestuur bepaalt wanneer en hoe vaak de VvE vergadert. Als een lid behoefte heeft aan een (extra) vergadering, dan kan hij of zij het bestuur vragen een vergadering te organiseren. In het splitsingsreglement van uw VvE staat hoeveel procent van de stemmen nodig is om zo’n verzoek bij het bestuur te doen. Dit is vaak 10% van de stemmen, maar dit kan per VvE verschillen. Aan zo’n verzoek hoort het bestuur gehoor te geven.

Nadat het door het splitsingsreglement voorgeschreven percentage een verzoek heeft ingediend bij het bestuur voor een (extra) vergadering begint de wachttijd te lopen. Het bestuur heeft 3 weken of 1 maand (afhankelijk van het splitsingsreglement) de tijd om een vergadering te organiseren. Is het verzoek ingediend en de wachttijd verstreken, maar heeft het bestuur geen vergadering georganiseerd? Dan mag de eigenaar zelf een vergadering uitschrijven. Uiteraard  moeten de regels rondom de termijnen voor het uitschrijven alsnog worden gevolgd.

Meer weten: webinar vergaderen

Op 1 juli 2021 organiseert !WOON een gratis webinar over de vergadering van eigenaren. We bespreken welke regels er gelden voor het uitschrijven van de vergadering, welke soorten besluiten er zijn en hoe de VvE kan vergaderen tijdens de corona pandemie. Aanmelden kan via onze website.

Een webinar is een digitale cursus van 45 minuten die u volgt vanuit huis. U heeft een computer, laptop, tablet of smartphone met internetverbinding nodig.

Webinar VvE: Vergadering van Eigenaren (juli 2021)

Artikel delen:

!WOON