Met huisgenoot gegijzeld, mag dat volgens de wet?

21 juni 2021

We krijgen regelmatig vragen van huisgenoten die allebei op het huurcontract staan maar waarvan één wil vertrekken. Dat kan alleen als de verhuurder en de medehuurder toestemming hiervoor geven. Als je namelijk samen een huurcontract tekent ben je allebei hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen in het huurcontract, dus ook het betalen van de huur. Dat voelt voor sommige huurders die graag weg willen alsof ze gegijzeld zijn door hun medebewoner, of door de verhuurder. Wat kan je er aan doen?

Er zijn een aantal mogelijkheden: Het kan zijn dat de verhuurder en blijvende huurder akkoord zijn met het achterblijven van één huurder, als daarvan het inkomen voldoet aan de voorwaarden die de verhuurder stelt. Het kan ook dat de achterblijvende bewoner de huur in z’n eentje niet kan betalen en een nieuwe huisgenoot wil. Daar moet een verhuurder het wel mee eens zijn. Gelukkig wordt het vaak op die manier opgelost.

Stemt de verhuurder in met een nieuwe bewoner?

Het komt echter ook voor dat de verhuurder van mening is dat of iedereen moet vertrekken of iedereen moet blijven en het niet eens is met een wissel van bewoners. Dan sta je als huisgenoten lijnrecht tegenover elkaar met andere belangen, maar je zit aan elkaar vast door het huurcontract. Je zou het bijna een wurgcontract noemen. In dat geval zal je bij de rechter een zogenaamde indeplaatsstelling moeten afdwingen zodat verhuurder wel akkoord moet gaan met een nieuwe medehuurder.

Het gebeurt ook dat een verhuurder het goed vindt dat iemand anders de plek op het contract overneemt maar dat het niet lukt een juiste kandidaat te vinden omdat de achterblijvende bewoner het niet ziet zitten met een voorgestelde kandidaat of dat er niemand interesse heeft in de (gedeelde) woning. In dat geval zit je als vertrekkende huurder in een erg lastig parket. Je hebt immers met de verhuurder en je huisgenoot afgesproken om samen de huur te delen. Zolang je niet officieel van het huurcontract bent verwijderd ben je nog steeds verantwoordelijk voor de huur.

We zien het gebeuren dat sommige mensen dan maar gewoon vertrekken uit de woning, maar de voormalige huisgenoot staat in zijn recht om een deel van de huur op de voormalige huisgenoot te verhalen. In dat geval stopt je betalingsverplichting pas als je (misschien na enige tijd) toch een geschikte nieuwe bewoner weet te vinden die je plek overneemt of de voormalige huisgenoot het huurcontract (ook) opzegt.

Gegijzeld door je huisgenoot? Of door de verhuurder?

We waarschuwen mensen daarom voor deze constructie. Het voordeel ervan is dat je de huur met elkaar kunt delen en daardoor de woonruimte binnen bereik komt. Nadeel ervan is dat je niet zomaar weer onder die afspraak uit kunt. Sommige huurders ervaren het als ‘gijzeling door hun huisgenoot’, maar dat is niet correct. De huurder wordt gehouden aan het contract dat hijzelf met ogen open is aangegaan.

Advies of hulp nodig?

Kom langs op een van onze spreekuren, met contract en eventuele correspondentie rond het contract. Dan kunnen we de situatie bekijken en de mogelijkheden doornemen.

Artikel delen:

!WOON