Symposium bewonersparticipatie Kracht van Mokum

17 juni 2021

Het platform van bewonersorganisaties Kracht van Mokum organiseert voor de zomer een symposium over bewonersparticipatie. Dat doet zij in overleg met wethouder Rutger Groot Wassink. De uitwisseling moet duidelijkheid bieden hoe de stad samen met bewoners het beste vorm kan geven aan hun wensen. Vanuit verschillende buurten klinkt de roep om een duidelijke positie en een helder budget voor onafhankelijke ondersteuning. !WOON is een van de partijen die is aangesloten bij het proces.

Kracht van Mokum en doel van het symposium

Kracht van Mokum is een Platform voor Amsterdamse bewonersorganisaties en burgerinitiatieven. Het platform zet zich in om bewonersorganisaties- en initiatieven te verbinden, te faciliteren en te versterken, met als doel de stad leefbaarder te maken. Het doel is vrij concreet, namelijk het komen tot een door bewoners breed gedragen advies aan wethouder Rutger Groot Wassink over de toekomst van bewonersparticipatie. De organisatie streeft naar een erkende positie voor bewonersorganisaties, zodat zij mee kunnen beslissen over zaken die hun buurt aangaan. Dat zou al vastgelegd kunnen worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, of anders is het een onderwerp in de verkiezingsstrijd.

Werkwijze

Op dit moment worden er met verschillende burgerinitiatieven en bewonersorganisaties individuele gesprekken gevoerd om de diversiteit, meerstemmigheid en veelkleurigheid aan opvattingen en ideeën te bundelen. Het vertrekpunt is de notitie Participatie in het sociaal domein . Alle input verwerkt de Kerngroep tot een eerste concept advies. Dit concept advies wordt getoetst bij het grote bewonersnetwerk. Ook komt er een openbare plenaire online bewonerssessie op 2 juli, een gelegenheid om reactie te kunnen geven. Tijdens het symposium kunnen ambtenaren, beroepskrachten en politici hun reactie te geven. Hierna gaat het advies richting de wethouder.

Wil je meedenken, heb je vragen of wil je contact?

Mail dan naar info@krachtvanmokum.nl

Zie voor meer informatie deze website.

Voor in de agenda:

  • Openbare plenaire online bewonerssessie op 2 juli, tijd: 14.00 – 16.00
  • Symposium: 12 juli 13.00 – 17.00. Locatie: vooralsnog Pakhuis de Zwijger

Bewonersorganisaties willen buurtplatformrecht

Artikel delen:

!WOON