Het idee van Amanda voor jongerenhuisvesting

13 juli 2021

!WOON staat in contact met jongeren. Huisvesting is voor hen een groot probleem. Met UPLIFT laten zij hun stem horen. Deze week het idee van Amanda. Welk idee kan volgens haar helpen om het jongerenhuisvestingprobleem op te lossen?

Zij ziet om zich heen dat jongeren niet meer in hun eigen dorp of stad kunnen wonen. Het is voor jongeren lastig om een woning te vinden en daarom bedacht Amanda een plan.

Bekijk het in de video hieronder.

Bekijk het idee van Amanda voor jongerenhuisvesting hier op Youtube kanaal van !WOON.

Laat jouw idee weten!

Is het voor jou ook lastig om een woning te vinden? Heb jij ideeën hoe jongeren geholpen kunnen worden in het krijgen van een woning? Bekijk de video van Amanda en laat jouw idee achter in de comments op Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn.

Meedenken over nieuw beleid met UPLIFT?

Wat vind jij van het huidige beleid voor jongerenhuisvesting? Wil jij meedenken over nieuw beleid? Wil je hierover in gesprek met ambtenaren en wethouders? In januari 2020 is het project UPLIFT gestart, gefinancierd vanuit de Europese Unie. Binnen dit project draait het om de mening van jongeren op het gebied van huisvesting! Voor en door jongeren.

We hebben een jongerenpanel opgericht om samen belangrijke thema’s rondom jongerenhuisvesting bespreekbaar te maken. In meerdere sessies bestuderen we samen het thema en bedenken we nieuwe beleidsvoorstellen. Aan het einde van elke themaronde presenteren de jongeren hun input aan belangrijke woonprofessionals. Denk aan ambtenaren, woonprofessionals en wethouders. Dit alles doen we in samenwerking met de initiatiefnemers: de gemeente Amsterdam, Woonstichting de Key, TU Delft en !WOON.

Wil je deelnemen aan dit project? Meld je aan via: h.smit@wooninfo.nl

Artikel delen:

!WOON