Schadevergoeding na verzakken vloer door ratten

05 juli 2021

Huurders in Amsterdam Noord zakten door de woonkamervloer die door ratten was aangetast. “We hoorden al een paar jaar de ratten knagen”. De vloer op de begane grond moest opnieuw worden gelegd. Dat duurde veel langer dan gepland. Tijdens de verbouwing liepen de huurders materiële en immateriële schade op en moesten tijdelijk naar een wisselwoning. Het lukte de huurders met juridisch advies en hulp van !WOON om € 1.730 schadevergoeding te krijgen.

Ratten vraten gaten in de vloer

KBK Bouwgroep renoveerde de woning 10 jaar geleden in opdracht van Ymere. Kennelijk zijn toen de rioolgaten niet naar behoren gedicht. Zodoende kwamen ratten via de gaten bij het isolatiemateriaal onder de vloer en groeven daar gaten. Hierdoor verzakte de vloer.

Materiële schade

De huurders hadden op de begane grond van hun woning een laminaatvloer. Deze moest geheel verwijderd worden om de oorzaak van het gebrek te kunnen onderzoeken. Van het traptapijt in de gang sneden de werknemers een stuk af en gooiden dat weg. Door de werkzaamheden kwam veel stof op muren en plafond terecht. De bewoners hebben geprobeerd dit te verwijderen, helaas lukte dat niet en moesten zij alsnog alles zelf schilderen.

Immateriële schade

Ymere bood de huurders aan de overkant van de straat een woning aan om hun meubels op te slaan. Omdat er in hun eigen woning grote gaten in de vloer werden gemaakt voor het onderzoek, konden ze geen gebruik maken van de woonkamer, het toilet en de keuken. Daarbij hadden zij geen beschikking over warm water, verwarming en wifi. Ze kregen daarom de mogelijkheid om tijdelijk te verblijven in de woning aan de overkant. Daar woonden zij uiteindelijk ruim 3 weken. Deze wisselwoning had één kamer minder waardoor de zoon van de huurders geen eigen plek had om te studeren en te slapen. Hij logeerde daarom gedurende die tijd elders.

“We hoorde een paar jaar de ratten knagen. Ymere was een paar keer geweest, maar zei ‘zolang ze niet binnen zijn, kunnen we niks doen’. We baalden daarvan: als er visite was en ze hoorden het geknaag, dan zeiden ze dit is niet om aan te horen! Onze kat zat vaak bij de trap en bewoog de hele tijd z’n hoofd, ik werd daar gek van. Toen Ymere de vloer openmaakte, waren we in shock”, vertellen de bewoners.

Toerekenbaarheid

Ymere laat in eerste instantie weten dat de verzakte vloer in de vloer niet aan hen valt toe te rekenen. De openingen zouden tijdens de renovatie door de aannemer gedicht zijn. Het is volgens Ymere technisch niet mogelijk om een fermacellplaten vloer op isolatiekorrels te plaatsen wanneer deze openingen niet zijn gedicht. De isolatiekorrels zakken dan meteen weg. Volgens Ymere is het materiaal waarmee deze opening is gedicht ook weggevreten door de ratten. Ymere vroeg de huurders daarom eerst een beroep te doen op hun inboedelverzekering. De verzekeraar wees het verzoek af. Daarna zochten de huurders contact met !WOON.

De bewoners zijn nog steeds van slag en kunnen het er niet over hebben zonder weer boos te worden  “Het zou één week duren, maar dat werden er zeven. Mijn man had slapeloze nachten en een kort lontje. Ik zelf was ook zwaar gestrest op mijn werk. We hebben zeven weken in de stress geleefd, mijn man was al bij de dokter voor slaapmiddelen. Gelukkig hadden we goede buren die ons hielpen. Ze gaven eten, brachten soms met een bloemetje langs of we konden bij hen eten. Dat hield ons wel een beetje overeind. Maar wat Ymere heeft betekend was niks geen hulp. We zijn daarna nog heel lang boos geweest en gestrest.”

Schadeplichtigheid

!WOON heeft verhuurder aangeschreven als schadeplichtige. De aanwezigheid van het ongedierte is een gevolg van de bouwkundige situatie van de woonruimte. Hierdoor heeft de huurder in de woning niet het woongenot gehad, dat een huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten. Namens de huurders is bezwaar gemaakt middels een juridisch onderbouwde brief, de afwijzing van de inboedelverzekeraar, de aankoopbonnen/onderbouwingen van de schadebedragen en foto’s van schade in de woning.

Toch schadevergoeding

Uiteindelijk heeft Ymere besloten om de huurders toch een schadevergoeding aan te bieden. Ze kregen een bedrag van € 1.600 voor de vloer, € 70 voor het stukje traptapijt en € 60 voor het geen gebruik kunnen maken van de nutsvoorzieningen in hun eigen woning.

Heeft u ook behoefte aan hulp of advies van !WOON over onderhoudsgebreken? Neem contact met ons op.

Artikel delen:

!WOON