Spannende zomer voor Airbnb en VvE’s

19 juli 2021

Op dit moment ratelen de rolkoffers weer volop over straat en zijn toeristen in de binnenstad prominent terug in het straatbeeld. In maart veegde de rechter het verbod op Airbnb in bepaalde gebieden van de stad van tafel. Amsterdam stelde het verbod in, omdat de leefbaarheid in betreffende gebieden te zeer zou leiden onder de verhuur aan toeristen. De rechter oordeelde echter dat de Huisvestingswet onvoldoende aanknopingspunten gaf voor een verbod. Deze zomer zal de gemeente nochtans met argusogen de ontwikkelingen volgen. Komt er een nieuw verbod in drukke wijken?

Huisvestingswet is aangescherpt

Immers, de Huisvestingswet is inmiddels aangescherpt en geeft nu wel de mogelijkheid om in hele wijken Airbnb te verbieden mits goed onderbouwd. Komt de leefbaarheid weer onder druk te staan, dan kan de gemeente dus ingrijpen.

Registratienummer vakantieverhuur verplicht

Overigens is het per 1 juli nodig om een registratienummer te vermelden bij elk aanbod voor vakantieverhuur. Dit naast de al bestaande plicht tot het hebben van een vergunning en verplichting tot het melden van aankomst en vertrek van de gasten. Bij het niet voldoen aan de regels kan de gemeente boetes opleggen tot meer dan €20.000.

Heeft u vragen over het toestaan van Airbnb of juist het kunnen verbieden van verhuur aan toeristen in uw VvE? En hoe het nu zit met de gemeentelijke regels? Kijk op de site van de gemeente voor VvE en verhuur informatie. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, organiseren wij weer een webinar over Verhuur in de VvE.

Verhuur in de VvE

Artikel delen:

!WOON