Woongroep? Zie toe op aanmelding voor 1 augustus

14 juli 2021

Een woongroep die zelf nieuwe bewoners wil blijven voordragen moet aangemeld worden bij de gemeente. Dat komt door een wijziging in de huisvestingsverordening. De woongroep kan het niet zelf doen. De verhurende woningcorporaties zijn verplicht om vóór 1 augustus  alle woongroepen die uit zelfstandige eenheden bestaan aan te melden bij de gemeente. Als woongroep wil je natuurlijk graag zeker weten dat dit ook gebeurt. Op 30 juni verzorgde !WOON een informatiebijeenkomst over de verplichte aanmelding. De bijeenkomst trok vele bewoners van woongroepen van alle corporaties in Amsterdam. Het verslag van deze bijeenkomst is toegevoegd in de bijlage.

Arcade heeft De Key gevraagd om zoveel mogelijk samen te zorgen dat dit aanmeldproces goed verloopt. Speciaal voor de woongroepen bij De Key organiseerde Arcade een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst konden woongroepen vragen stellen over het verloop van dit aanmeldproces. Het doel van deze bijeenkomst was duidelijkheid krijgen hoe De Key de woongroepen gaat aanmelden en hoe woongroepen kunnen controleren of ze daadwerkelijk zijn aangemeld.

Arcade heeft De Key voorgesteld de volgende procedure te volgen:

  • Elke woongroep met contract voor coöptatie bij De Key wordt automatisch aangemeld.
  • Elke woongroep die “vergeten” is, maar wel een contract heeft wordt alsnog automatisch aangemeld.
  • Woongroepen met mengvormen van zelfstandige en onzelfstandige woningen worden aangemeld onder vermelding van welke woningen dan onder de zelfstandige vallen.

U kunt het verslag van de online bijeenkomst op 30 juni over de coöptatie voor woongroepen hier lezen.

Foto: Wooncoöperatie De Jelt

Artikel delen:

!WOON