Zorgen over Noord in hoorzitting bewoners

22 juli 2021

De rollen waren een keer omgedraaid toen bewoners uit Noord de gemeenteraad ter verantwoording riepen. Normaal gesproken kan iedereen inspreken tijdens raadsvergaderingen van de gemeenteraad of bij je stadsdeelcommissie. Een inspreker krijgt dan 3 minuten de tijd om dit mondeling kenbaar te maken. Maar dat ging op 31 mei even anders in een bijeenkomst in De Balie. De bewoners waren aan het woord en de gemeenteraadsleden kregen beurtelings de kans om te reageren. De opstelling was als die van een hoorzitting, met de bewoners als experts. De aanwezige raadsleden konden het wel waarderen en luisterden met belangstelling.

Waarom deze actie?

De bewoners maken zich ernstig zorgen over de toekomst van Noord. Zo willen zij dat er eerst geïnvesteerd wordt in de oude woningen voordat er nieuwe woningen worden bijgebouwd. Ook maken ze zich zorgen over gentrificatie: is er straks nog plaats voor de oude bewoners? Maken zij ook kans om een gloednieuwe woning te betrekken? En hoe denkt de gemeente het infrastructuur probleem aan te gaan pakken? Met 60.000 nieuwe woningen (‘een stad in een stad’) neemt de verkeersdruk enorm toe. Deze en meer punten werden de raadsleden voor de schenen geworpen.

Wat ging vooraf aan de hoorzitting?

Op 30 maart overhandigden de Noorderlingen een petitie met ruim 1300 handtekeningen aan burgemeester Halsema. Hierin vragen de bewoners onder meer een time out voor alle bouwplannen in Noord.

Hoe nu verder?

De bewonersorganisaties geven aan niet alleen tegen de plannen te zijn, de belangrijkste boodschap luidt: zorg dat bewoners een positie krijgen in het proces, laat ze meebeslissen! Omdat de bewoners kritisch zijn op de manier waarop de gemeente bewonersparticipatie organiseert hebben ze zelf een participatieprotocol opgesteld. De bewonersorganisaties hebben aangekondigd dat er nog meer debatten zullen volgen

De hoorzitting is hier terug te kijken

Meer informatie: https://www.redamsterdamnoord.nl

!WOON is als bewonersondersteuner betrokken bij enkele bewonersgroepen in Noord die actief zijn in de ontwikkelbuurten. Contactpersoon is Isa van Bossé mail: i.vanbosse@wooninfo.nl tel: 06 3087 2005.

Nieuws uit de Ontwikkelbuurten

Regelmatig geven wij een update vanuit onze dagelijkse praktijk (het ondersteunen van bewonersgroepen). Wilt u weten wat wij voor u kan betekenen, lees meer op onze pagina hieronder of neem contact met ons op. Ons team is actief in de ontwikkelbuurten in Noord, Nieuw West en Zuidoost.

Buurten in ontwikkeling

Artikel delen:

!WOON