Help, ons trapportaal fungeert als berging!

24 augustus 2021

Het trapportaal van een woning moet goed toegankelijk zijn. Dat geldt zowel bij huurwoningen als in een Vereniging van Eigenaren. Als er weinig plek is in het trappenhuis is het niet de bedoeling daar allerlei spullen op te slaan. Formeel is het plaatsen van goederen (zoals jassen, schoenen, meubels, kapstokken, fietsen, planten, etc.) in vluchtroutes buiten de woning  niet toegestaan volgens het Bouwbesluit. Vrijhouden van die vluchtroutes is immers van levensbelang bij brand. Dat is van belang voor mensen in het pand om te kunnen vluchten. Het geldt evengoed voor de inzet van de brandweer, om deze niet te hinderen of in gevaar te brengen.

Spullen moeten niet in de weg staan

In de praktijk is dit bij kleine woningen best lastig, zeker als er geen goede bergruimte aanwezig is. Afhankelijk van de situatie is het voor het onderlinge contact prettig om hier flexibel mee om te gaan. Natuurlijk moeten spullen niet in de weg staan. Meestal is een trapportaal vrij smal en is het dus gevaarlijk om spullen te plaatsen. Soms komt zijn er ook stukken die niet onderdeel van de looproute zijn. Ook kan het zijn dat er een grote entree is in een VVE complex. Uiteraard zit hier een nuance in. Bijvoorbeeld een bankje zodat de ouderen in het complex hiervan gebruik kunnen maken of een kerstboom rond de kerstperiode zal bij een dergelijk entree geen belemmering zijn voor een vluchtroute. Deze is immers dan wel groot genoeg.

Brandveiligheid in huishoudelijk reglement

We adviseren VvE’s wel aspecten die verband houden met de brandveiligheid op te nemen in het huishoudelijke reglement en vanuit de (eigen) verantwoordelijkheid van de VVE te handhaven.

In artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat indien het reglement geen bepalingen bevat over het gebruik van de gemeenschappelijke delen, de vergadering regels mag stellen. Als deze bepalingen wel bestaan, mag de vergadering enkel nog aanvullende regels maken. De regels die door de vergadering worden opgesteld mogen niet in strijd zijn met het reglement of de wet. Het mag dus enkel gaan om  aanvullende regels van orde die betrekking hebben op het feitelijk gebruik van het gebouw.

Vereniging van Eigenaren

Artikel delen:

!WOON