Minoes en het huishoudelijk reglement in de VvE

27 augustus 2021

Er zijn VvE’s die liever geen katten of honden toestaan in hun appartementen. Minoes en Luna zijn niet welkom. In het Huishoudelijk reglement staat dan een bepaling op die dit verbiedt. De vraag is of dit op deze manier kan.

Bezit van huisdieren, een regel van orde?

De hoge raad oordeelde al in 1995 dat in het Huishoudelijk Reglement slechts regels van orde met betrekking tot het feitelijk gebruik mogen staan. Hierbij kun je denken aan zaken als een verbod om was op te hangen in het trapportaal. Of een verbod op het plaatsen van vuilniszakken in de gang. Volgens sommige rechters kon je het verbieden van huisdieren ook zien als een regel van orde.

Of een principiële beperking van de gebruiksmogelijkheden?

Een hondeneigenaar zag dit anders. Hij verzocht het Gerechtshof in Den Bosch een verbod op huisdieren nietig te verklaren. De rechters stelden de eigenaar in het gelijk. Ze oordeelden dat een algeheel verbod op het houden van katten en honden géén regel van orde is, maar een principiële beperking van de gebruiksmogelijkheden van een appartement.

Toch een verbod mogelijk?

Wil je als VvE het houden van een hond of kat toch verbieden, dan kan dat dus niet via een bepaling in het huishoudelijk reglement. Als je een dergelijk verbod wilt, dan moet je dit opnemen in het splitsingsreglement.  Wat wél kan in het huishoudelijk reglement is regels opnemen omtrent het gedrag van hond en kat. Denk daarbij aan regels over het bezorgen van overlast of bijvoorbeeld het bevuilen van de gezamenlijke binnentuin.

Gratis online webinar VvE op orde – do 6 september 19.30 – hier aanmelden

 

Vereniging van Eigenaren

 

Artikel delen:

!WOON