Woningruil na afwijzing toch akkoord

09 augustus 2021

Zeker in de gespannen woningmarkt is woningruil een belangrijk middel om toch een geschikte woning te vinden. Dat gaat niet altijd vanzelf, maar je hoeft je ook niet direct neer te leggen bij een afwijzing, zo bewijzen twee recente gevallen. Een gezin uit Amsterdam-Noord wilde ruilen van woning met een gezin in Barneveld. Hun verzoek werd afgewezen, omdat het inkomen niet zou passen bij de nieuwe huur die de corporatie wilde. De woningcorporatie Barneveld wilde de huur €630 te verhogen naar €752. Met die huur was het inkomen van de huurders te laag volgens de huurprijscheck van de corporatie en kon de ruil niet doorgaan. Ook bij een ruil tussen twee gezinnen in Amsterdam en Oostzaan ging het mis: Rochdale wilde de woning omzetten naar de vrije sector. Ook in dit geval was dan het inkomen te laag en de ruil werd dus geweigerd. Na juridische ondersteuning en begeleiding van !WOON kregen ze toch toestemming van hun woningcorporaties om van woning te ruilen.

Bezwaar tegen afwijzing woningruil

!WOON zag het belang van de gezinnen en besloot bezwaar te maken tegen de afwijzingen. In de bezwaren is extra aandacht gegeven aan de belangen van alle ruilpartners om de woningruil toch voort te zetten. Er zijn belangen op de volgende gronden: medische gronden, huishoudgrootte, studie en werk. Belangrijk argument in dit soort zaken is altijd dat als de ruil niet doorgaat er ook niets verandert voor de verhuurder. De woning komt dan immers niet leeg. Dat maakt dat het belang van de huurder zwaarder kan wegen dan het belang van de verhuurder.

Eerdere gerechtelijke uitspraken

Als een voorstel tot ruil wordt afgewezen kan een huurder dat aanvechten bij de rechter. Dat kan ook als een verhuurder te hoge eisen stelt, zoals een forse huurverhoging. De huurder vraagt dan ‘indeplaatsstelling’. Als dat wordt toegekend nemen huurders elkaars contract over en gaat de huur niet omhoog. Dit soort zaken komen niet vaak bij de rechter. Wel is er een belangrijke uitspraak van een zaak waarbij de verhuurder vooral uit was op het verhogen van de huurprijs. De rechter liet de belangen van de huurders zwaarder laten wegen dan die van verhuurder. Hij besloot dat de woningruil moest worden toegekend met handhaving van de huidige huurprijzen.

Woningruil toegewezen

Gezien de zwaarwegende gronden van de huurders voor de ruil en bewijsstukken in het bezwaar van !WOON met de eerdere gerechtelijke uitspraak hebben de woningcorporaties besloten de woningruil van de gezinnen alsnog goed te keuren. Dus gingen beide gevallen van woningruil door en konden de gezinnen een mooie en voor hen belangrijke stap maken in hun wooncarriëre zonder dat iemand er last van heeft.

Heeft u ook behoefte aan hulp of advies van !WOON? Neem contact met ons op.

Woningruil en Indeplaatsstelling

Artikel delen:

!WOON