Wetsvoorstel Goed Verhuurderschap

03 september 2021

Onlangs liep de internetconsultatie voor de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap ten einde. Dit wetsvoorstel geeft gemeentes de mogelijkheid een verhuurvergunning in te voeren. Bij slecht gedrag kunnen waarschuwing en zo nodig intrekking volgen.!WOON is blij met deze voorgestelde verbetering. Wel zien we nog een aantal mogelijkheden om de praktische toepasbaarheid te verbeteren. Dat hebben we opgetekend in een reactie op het voorstel.

Al sinds 2001 heeft !WOON een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Jaarlijks helpen we circa 500 mensen die echt problemen hebben met hun verhuurder. Dat natuurlijk nog los van de standaard procedures over huurprijs, servicekosten, borg en onderhoud waar onze andere medewerkers bij helpen. De nieuwe wetgeving biedt mogelijke oplossingen voor problemen die ons Meldpunt al jarenlang signaleert. Deze wet geeft gemeenten extra instrumenten om huisjesmelkers aan te pakken. Het doel van de wet is door de wetgever als volgt omschreven: om goed verhuurgedrag te stimuleren, de aanpak van huisjesmelkers te bevorderen door nieuw gemeentelijk instrumentarium en om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren.

Vergunning om te verhuren

Gemeenten kunnen een verhuurdervergunning invoeren. Daar kunnen eisen aan gesteld worden, zoals het opvolgen van bestaande wet- en regelgeving, geen hogere huurprijzen vragen dan het puntenstelsel aangeeft en de woningen goed onderhouden. Gemeenten kunnen aan verhuurders met een slechte staat van dienst zo’n vergunning weigeren, of als daar aanleiding toe is weer intrekken. Het klinkt misschien formeel, maar verhuren is een vak. Een verhuurder dient goed op de hoogte te zijn van regels en verantwoordelijkheden. Wij zien in de praktijk dat dit niet altijd het geval is. Dergelijke verhuurders adviseren we dan een professioneel beheerder in te huren, dat kan veel problemen voorkomen. Helaas gebeurt dat lang niet altijd en ook zijn er nog wel eens stevige discussies met beheerders. Duidelijke regels kunnen dat soort problemen voorkomen en zo nodig oplossen.

Overname beheer bij slecht gedrag

Een nog nieuw middel is de ‘beheerovername’: als een eigenaar weigert om op een nette manier te verhuren en structureel bestaande wetgeving negeert kan de gemeente ingrijpen door het beheer zelf over te nemen of onder te brengen bij een nette verhuurder of corporatie. Pas als de ongewenste situatie weer is opgelost krijgt de eigenaar het beheer weer in eigen handen, na aftrek van alle gemaakte kosten. Dus als een eigenaar een geheel verloederd maar verhuurd pand dat niet meer voldoet aan bouwwetgeving weigert op te knappen kan de gemeente het beheer overnemen. De gemeente stelt dan voor de huurders nieuwe, redelijke huurprijzen vast en maakt een plan om het pand op te knappen. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, en later gaat de rekening naar de eigenaar. De gemeente Amsterdam heeft al ervaring met deze werkwijze opgedaan.

In het voorstel krijgen de gemeenten ook de bevoegdheid om de namen van de overtreders openbaar te maken. Dan weten woningzoekenden en huurders welke eigenaren zich niet aan de regels houden.

De reactie van !WOON is hier te lezen.

Ongewenst Verhuurgedrag – meldpunt helpt u

 

 

 

 

Artikel delen:

!WOON