Bestuurslid voor de VvE gezocht

19 oktober 2021

De Vereniging van Eigenaren (VvE) besturen, wie wil dat nou niet? Nou, een heleboel mensen kunnen we u vertellen. In de Amsterdamse praktijk blijkt weinig interesse in deze belangrijke functie. Als de VvE eenmaal na lang zoeken een goede, fanatieke en kundige bestuurder heeft gevonden, verhuist hij of zij weer. De vaak moeizame zoektocht begint dan weer opnieuw.

Het overgrote deel van de koopwoningen in Amsterdam maakt onderdeel uit van een VvE. Deze vereniging beheert en onderhoudt het gebouw waar u samen met uw buren woont. Iedere VvE heeft een bestuur, of beter gezegd hoort een bestuur te hebben.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur is voor externen het aanspreekpunt voor de VvE. Denk aan een aannemer, de bank en de verzekeraar. Belangrijke taken worden door het bestuur uitgevoerd, zoals het opstellen van de begroting en de jaarrekening, het organiseren van de jaarlijkse vergadering en het coördineren van het onderhoud.

Niemand te vinden

Het bestuur bestaat meestal uit één of meerdere leden van de VvE. Deze bestuursleden worden door de vergadering gekozen en, bij slecht functioneren, ontslagen. In het splitsingsreglement van uw VvE staat uit hoeveel mensen het bestuur moet bestaan.

Is er geen of onvoldoende animo, dan mag meestal ook een externe partij worden gekozen als bestuurder. Bijvoorbeeld een enthousiaste huurder, een oud bewoner of een beheerder.

Webinar

Op 27 oktober 2021 en 8 februari 2022 organiseren wij een webinar over het besturen en beheren van de VvE. We leggen uit hoe het bestuur wordt gekozen, welke taken het bestuur heeft en welke bevoegdheden bij deze functie horen. Ook de rol van de beheerder lichten we toe.

Een webinar is een online training van 45 minuten. U logt vanuit huis in op uw computer, tablet of telefoon. Deelname is gratis. Aanmelden kan via onderstaande link.

Webinar VvE: Bestuur & Beheer (februari 2022)

Artikel delen:

!WOON