Sloop van huurcomplex Valentijnkade is definitief

26 oktober 2021

Na jarenlang overleg wordt het huurcomplex Valentijnkade 4-18 definitief gesloopt en komt er nieuwbouw voor terug. Afgelopen juli is de peildatum verstrekt, want stadsdeel Oost is akkoord met het plan. Hierdoor hebben de bewoners vanaf de peildatum één jaar voorrang op een woning via WoningNet. De actieve bewonerscommissie heeft met hulp van !WOON gezorgd voor een zo gunstig mogelijk sociaal plan voor de bewoners. Als ze willen kunnen ze terugkeren naar de nieuwbouw, met een sociale huur. De nieuwe woningen worden gevarieerder in grootte en plattegrond. Ook komt er een lift en de nieuwe woningen zijn energiezuinig en aardgasvrij.

Ernstig achterstallig onderhoud

Het complex aan de Valentijnkade is gebouwd in de jaren ‘20 naar een ontwerp van J.M. van der Mey, één van de grondleggers van de Amsterdamse school. Het is in de jaren ’80 ingrijpend verbouwd, waarbij veel originele details verloren gingen en het gebouw veel van z’n charme verloor. Sindsdien is niets meer gedaan, de energieprestatie is slecht en er is veel achterstallig onderhoud.

Renovatie met herstel financieel niet haalbaar

Bij de plannen voor dit complex lag de focus aanvankelijk op renovatie met herstel van originele elementen. In samenspraak met een architect was al een heel plan uitgewerkt. Dit heeft het uiteindelijk om financiële redenen niet gehaald. Dat komt ook omdat Eigen Haard met nieuwbouw meer woningen kan terugbouwen dan de huidige 54. In het nieuwe plan komt in een deel van de tuinen ook woonruimte.

Sociaal plan voor de bewoners voor terugkeer

Voor sommige bewoners was het nieuws van de sloop even schrikken. Anderen zijn er juist blij mee, omdat alle bewoners de kans krijgen om terug te keren in de nieuwbouw. Ze gaan de dan geldende aftoppingsgrens betalen. Dat betekent dat ze niet meer huur gaan betalen dan bij hun inkomen past. Colinda de Heer is actief lid van de bewonerscommissie en zette zich met andere leden in voor het sociale plan met recht op terugkeer.

“Het ging mij erom dat het een sociaal plan werd en het niet asociaal zou worden”, aldus Colinda de Heer – actief lid bewonerscommissie

Bedrijfsruimtes geen sociale huurprijs meer

Andere punten waarover de bewonerscommissie onderhandeld heeft met Eigen Haard hebben het niet gehaald. Zo wilde de bewonerscommissie heel graag dat het atelier met belangrijke buurtfunctie van ‘tante Gerritje’ terug zou komen in de nieuwbouw. Of meer algemeen verhuur van de bedrijfsruimtes met een sociale huur, net als nu het geval is. Dit is niet gelukt.

46% van de bewoners stemt in met sloop/nieuwbouw

Toen het sociaal plan rond was, heeft !WOON een raadpleging onder de bewoners uitgevoerd. Daarin geeft 46% van de huishoudens aan voor de sloop/nieuwbouwplannen te zijn, 18% is tegen. De rest heeft (nog) geen duidelijke mening. De reden dat sommige bewoners huiverig zijn voor de plannen komt voor een deel door de nieuwe huurprijzen. Deze zijn wel afgetopt, maar voor veel mensen toch hoger dan wat ze nu betalen. Een hogere huurtoeslag compenseert dat wel in veel gevallen.  Daarnaast zal door velen het mooie plekje aan de kade gemist worden.

Lastige communicatie

Colinda zegt dat de communicatie met de woningcorporatie lastig was tijdens het hele traject. En dat corona met online overleg het niet makkelijker maakte. Volgens de actieve bewoonster was !WOON “altijd de achterwacht, rots in branding en vertrouwenspersoon”.

“Mijn telefoonverbinding haperde vaak. Met hulp van Wies van !WOON lukte het mij toch om te Zoomen. Wat ik vervelend vond qua communicatie is dat het op bijeenkomsten leek of Eigen Haard ons begreep. Maar achteraf was er frustratie en waren we verbouwereerd als dat niet zo was. Dan stond een ander verhaal in de nieuwsbrief bijvoorbeeld over de peildatum. Dat maakte ons als bewonerscommissie ongeloofwaardig naar medebewoners toe”.

Nieuwbouwplannen nog onbekend

Hoe de nieuwbouw eruit komt te zien is nog niet bekend. Zeker is wel dat het meer woningen worden dan nu. Ook zal een gedeelte uit middenhuur bestaan, hoewel het grootste deel sociale huur blijft. Ook komen er enkele bedrijfsruimtes terug. De precieze uitwerking van het nieuwbouw ontwerp is aan Eigen Haard en aan de architect. De bewonerscommissie wordt wel betrokken, maar heeft hier geen stem in.

Contact

Zijn er voor uw wooncomplex ook renovatie- en/of sloopplannen? Willen jullie een bewonerscommissie oprichten om een stem te hebben in de plannen? !WOON informeert en adviseert gratis. Neem contact met ons op, wij helpen u graag.

Artikel delen:

!WOON