Foute huisbaas krijgt lid op zijn neus

30 november 2021

Goed nieuws voor het bejaarde echtpaar Cor en Riet uit Osdorp: de eigenaar krijgt een flinke tik van de bestuursrechter. De rechter geeft de gemeente gelijk met het opleggen van een dwangsom: de eigenaar moet onmiddellijk aan de slag met herstel van de woning. Als de eigenaar daarop laat weten dat hij in plaats daarvan wil slopen is de gemeente er helemaal klaar mee. Eind november kondigt zij aan dat ze het beheer van de woning wil gaan overnemen. De huurders zijn wel lang genoeg getreiterd door hun huisbaas, die grootse plannen heeft met de woning. Zij moesten in juni hun woning uit vanwege een verdachte brand en vijf maanden later is de eigenaar nog steeds aan het traineren. Nu moet hij echt aan de slag.

Cor en Riet wonen 60 jaar aan de Noorderakerweg in Osdorp. Sinds een paar jaar hebben ze een nieuwe huisbaas. Deze wil de huidige woning slopen en twaalf appartementen bouwen, maar daar kreeg hij geen vergunning voor.  Ondertussen maakt hij de bewoners het leven zuur. Van de schuur achter het huis maakte hij zijn kantoor, gebreken werden niet verholpen en toen dat uiteindelijk moet van de rechter vloog tijdens de reparatie door een van zijn klusjesmannen plotseling het dak in brand. Sinds die brand op 23 juni zitten ze in een tijdelijke woning, maar de schade is nog steeds niet hersteld.

“Hij probeert ons gewoon weg te treiteren,” aldus Cor en Riet. “Hij zegt: ‘ik heb huizen voor jullie en ik heb ook naar het bejaardentehuis gebeld.’ Maar wij gaan helemaal nog niet naar het bejaardentehuis. Alle weken kwam hij. Dan had hij hier een huis, dan daar een huis. En zo is het steeds erger geworden.”

“Hij probeert ons gewoon weg te treiteren”

De huurders krijgen opnieuw actief hulp van !WOON en stappen naar de civiele rechter om herstel af te dwingen. Ook de gemeente sommeert de eigenaar de schade te herstellen, maar ondanks dat gaat het langzaam. De eigenaar beweert dat de brand het pand onherstelbaar heeft beschadigd en wil slopen in plaats van renoveren. Op 6 september brachten AT5 en RTV Noord-Holland in een uitzending de toestanden onder de aandacht. Vervolgens besteedt ook het landelijke programma EenVandaag aandacht aan de situatie in de uitzending van 18 september.

Last onder dwangsom en geduld op bij de rechter

De gemeente legt op 1 oktober 2021 een last onder dwangsom op:  de eigenaar moet de schade binnen 6 weken herstellen of anders een boete van € 58.500 betalen. De eigenaar tekent bezwaar aan tegen het besluit en weet het herstel zo verder te rekken. De bestuursrechter doet op 19 november uitspraak in een versnelde procedure. De zaak van huurders en gemeente is duidelijk onderbouwd, diverse aannemers hebben offertes uitgebracht die aantonen dat de schade snel te herstellen is. De rechter heeft dan ook weinig begrip voor het gedrag van de eigenaar.

“Sinds de brand op 23juni 2021 zijn inmiddels vijf maanden verstreken, in welke periode verzoeker geen enkele daadwerkelijke actie tot (zelfs maar een begin van) een herstel heeft ondernomen. Daaruit kan niet anders worden afgeleid dan dat verzoeker tot nu toe ook niet feitelijk de bedoeling heeft gehad om zelf tot herstel over te gaan.”

Rechter: “Onverwijld betekent: onmiddellijk, ogenblikkelijk, op slag, ter stond, zonder uitstel.”

“Er is niet alleen sprake van een beschadigde woning; niet is betwist dat het niveau van de woning onder liet niveau voor bestaande bouw van het Bouwbesluit is gezakt. Blijkens de toelichting op het Bouwbesluit moeten onverwijld voorzieningen worden getroffen door de eigenaar om aan het minimumniveau van liet Bouwbesluit te voldoen. Onverwijld betekent: onmiddellijk, ogenblikkelijk, op slag, ter stond, zonder uitstel.”

Eigenaar traineert verder – gemeente wil beheer overnemen

Aan het werk dus! De eigenaar vat dat echter anders op. Direct na de uitspraak laat zijn advocaat weten dat hij versneld verder wil met zijn sloopplannen. Ondertussen dient op 24 november  het uitgestelde kort geding in de civiele zaak. Daarover volgt een dezer dagen de uitspraak.

De gemeente is er helemaal klaar mee en grijpt naar een zwaarder middel. In een brief aan de eigenaar kondigt zij aan dat ze het beheer wil gaan overnemen. Dat betekent dat als dat doorgaat dat de gemeente zelf een aannemer aan het werk zal zetten en dat alle kosten voor het werk en het organiseren daarvan op de eigenaar worden verhaald. De eigenaar staat nu voor het blok en moet snel reageren: of heel snel zelf de gebreken laten herstellen of het beheer overgeven aan de gemeente. Hopelijk gaat het herstel nu heel snel en kunnen Cor en Riet de kerst weer lekker in hun eigen vertrouwde huisje vieren!

Vragen en hulp – contact met !WOON

Last van uw huisbaas? Neem snel contact op met onze lokale vestigingen of ons Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.
Wij bespreken met u wat mogelijk is, u houdt de regie.

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

 

Artikel delen:

!WOON