Haarlem krijgt huurspreekuur voor de hele stad

16 november 2021

De gemeenteraad van Haarlem stemde op 11 november in met een voorstel voor een stadsbreed woonspreekuur. De raad is heel tevreden met het werk dat !WOON momenteel doet in de Transvaalbuurt. Met een uitgebreid spreekuur en hulp aan bewoners kunnen we nog veel meer betekenen voor huurders in Haarlem. Het amendement ‘Ondersteun de Haarlemse huurders’ van de PvdA, SP en Jouw Haarlem kreeg raadsbreed steun: alle partijen stemden voor. Voorlopig is er geld voor een jaar. Het is aan het nieuwe college na de verkiezingen van maart 2022 om te bepalen of deze hulp aan Haarlemse huurders ook voor de langere termijn door kan.

Het spreekuur in de Haarlemse Transvaalbuurt toont dat er behoefte is aan hulp van huurders. Alleen in deze buurt hadden we in 2020 contact met huurders van 144 woningen. Daarbij ging het 59 keer over onderhoud en 85 maal over huurprijs en bijkomende kosten. Bij 67 woningen waren ook vragen over het huurcontract en pogingen van de verhuurder dat op te zeggen. We legden 28 huisbezoeken af. Het geheel leidde tot 41 procedures bij de Huurcommissie. De afgelopen jaren zijn 89 procedures afgerond, waarvan bijna 90% met succes voor de huurder.

Verzoek om spreekuur en hulp voor heel Haarlem

Het spreekuur in de Transvaalbuurt maakt duidelijk dat !WOON het nodige kan betekenen voor Haarlemse huurders. Dat geldt zeker ook voor de vele andere buurten in de stad. Vandaar het verzoek vanuit de gemeente en de politiek om het spreekuur en de hulp uit te breiden naar de hele stad. Daar maakten we een voorstel voor en de gemeenteraad heeft daar nu geld voor vrijgemaakt.

‘Constaterende dat

Als onderdeel van de integrale aanpak ondermijning !Woon spreekuren heeft in de Transvaal/Frans Halsbuurt om de leefbaarheid in deze buurten te verbeteren (“Project Lelie”)
Huurders bij particuliere verhuurders in verhouding meer te kampen met te hoge huurprijzen, achterstallig onderhoud en/of agressie/onveilige situaties

De particuliere huursector in Haarlem gegroeid is door omzetting van koop naar huur (‘buy to let”)’

Het amendement (aanpassing van de begroting) stelt verder:

Door de spreekuren uit te breiden kwetsbare huurders ondersteund kunnen worden en hiermee de leefbaarheid in wijken bevorderd kan worden
In 2022 de invoer van de
Wet Goed Verhuurderschap wordt verwacht en huurders in het kader van de invoer hiervan stadsbreed toegang moeten hebben tot juridische ondersteuning & advies
Voor structurele uitbreiding besloten kan worden bij de formatie na de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Dat huurders bij het huurderssteunpunt ook terecht kunnen voor adviezen omtrent duurzaamheid, energielasten en energiebesparing (bijv. tochtstrips en folie) en dat dit gezien de explosief stijgende energieprijzen in 2022 extra relevant is.’

Vervolgens reserveert het geld in de begroting om het stadsbrede huurspreekuur mogelijk te maken.

Alle fracties in de raad stemden op 11 november 2021 in met het voorstel.

Spreekuur Transvaalbuurt Haarlem

Artikel delen:

!WOON