Maximaal 20 miljoen toeristenovernachtingen per jaar

01 november 2021

Na een rustig jaar weten toeristen Amsterdam weer te vinden. Dat betekent ook dat er weer meer particuliere eigenaren hun woning een aantal nachten per jaar verhuren. De vragen die !WOON hierover krijgt nemen toe, na een dip vorig jaar. De meeste vragen gaan over het voorkomen van geluidsoverlast voor de buren of hoe de VvE verhuur aan toeristen in zijn geheel kan verbieden.

Toerisme in Balans

De gemeente heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten. In juli 2021 is de verordening ‘Toerisme in Balans’ aangenomen. De gemeente heeft, naar aanleiding van een burgerinitiatief, een bandbreedte bepaald voor het aantal toeristenovernachtingen per jaar. De ondergrens ligt op 10 miljoen, de bovengrens op 20 miljoen. Mocht het aantal toeristenovernachtingen de 20 miljoen overstijgen, dan moet de gemeente ingrijpen.

Verhuur aan toeristen kan veel geld opleveren. Ook particuliere woningeigenaren profiteren daar van. Helaas kunnen toeristen overlast veroorzaken en vooral de buren zijn hier de dupe van. Om de overlast zo veel mogelijk te voorkomen, stelt de gemeente Amsterdam voorwaarden en regels als een particulier zijn woning aan toeristen verhuurt. Als een eigenaar deze voorwaarden overtreedt, dan kan een forse boete worden opgelegd. De Raad van State tikte de gemeente op de vingers, omdat de hoogte van de boete soms niet past bij de ernst van de overtreding. Sommige boetes zijn daardoor verlaagd. De nieuwe bedragen zijn:

  • Verhuren aan toeristen zonder dat de eigenaar er zelf woont: € 21.750
  • Leefbaarheidsovertredingen: € 11.600
    Bijvoorbeeld verhuren aan te veel mensen of meer nachten verhuren dan toegestaan.
  • Administratieve overtredingen: € 8.700
    Bijvoorbeeld: verhuren zonder vergunning of het ontbreken van het registratienummer in de advertentie.

Overlast

Ervaart u overlast door toeristen? Dan kunt u dit online melden bij de gemeente Amsterdam.

Rol Vereniging van Eigenaren (VvE)

Een verhurende eigenaar is niet alleen verplicht om de regels van de gemeente te volgen, maar hij of zij is ook gebonden aan de regels van de VvE. Doorgaans geldt dat iedere eigenaar toestemming nodig heeft van de VvE om aan toeristen te kunnen verhuren. De VvE mag deze toestemming ook onthouden, omdat ze bijvoorbeeld bang is voor overlast of geen zin heeft in toeristen in het trappenhuis. Ook kunnen er voorwaarden aan de toestemming worden gekoppeld, bijvoorbeeld over het aantal nachten.

Webinar: Verhuur aan toeristen

Op 15 november 2021 en 29 maart 2022 om 19.30 uur organiseren wij een webinar over verhuur aan toeristen. We leggen uit welke regels er gelden in de VvE en bij de gemeente, wat u als eigenaar kan doen in geval van overlast of overtredingen en hoe de VvE kan handhaven. Aanmelden kan via onze website.

Een webinar is een online training van 45 minuten. U logt vanuit huis in op uw computer, tablet of telefoon. Deelname is gratis.

Webinar VvE: Verhuur aan toeristen (maart 2022)

Artikel delen:

!WOON