Partner neemt huurovereenkomst na overlijden over

25 november 2021

Na een kort en onverwacht ziekbed kwam een huurder van Eigen Haard afgelopen zomer in Amsterdam Noord te overlijden. Haar partner met wie zij samenwoonde stond nog niet bijgeschreven op de huurovereenkomst. Hij stond wel ingeschreven op het adres en vroeg !WOON om hulp. Haar partner heeft met ondersteuning van !WOON een schriftelijk verzoek ingediend bij Eigen Haard. En met succes!

Aanvraag medehuurderschap

Vanaf 2013 woonden mevrouw (hoofdhuurder) en haar partner samen als geliefden. In augustus 2020 hebben zij gebeld naar Eigen Haard om te vragen of meneer medehuurder kan worden. Eigen Haard adviseerde om het formulier Aanvraag medehuurderschap in te vullen en een samenlevingscontract op te laten stellen. Het aanvraagformulier hebben huurder en haar partner in september samen ingevuld en ondertekend, maar om onbekende reden niet opgestuurd naar Eigen Haard. In november is er bij de notaris een samenlevingscontract opgesteld.

Aanvullende bewijsstukken

In juli 2021 kwam mevrouw onverwachts te overlijden. Haar partner wilde graag in de woning blijven wonen. Hij benaderde kort daarna !WOON voor hulp. Op advies van !WOON heeft hij verschillende bewijsstukken verzameld, waaronder een uittreksel basisregistratie personen, de overlijdensakte, bankafschriften waarop te zien is dat hij een maandelijkse bijdrage stortte op rekening van mevrouw en boodschappen deed in de buurt van zijn hoofdverblijf. Meneer en zijn partner hadden vanaf 2013 ook een gezamenlijke zorgverzekering. Verder leverde ze nog schriftelijke verklaringen van de buren aan en een inkomensverklaring van de belastingdienst waarmee meneer aantoont dat hij de huur kan betalen.

Verzoek goedgekeurd door Eigen Haard

!WOON heeft namens huurder het verzoek schriftelijk ingediend bij Eigen Haard. Binnen twee weken ontving meneer het goede nieuws. Het verzoek is goedgekeurd en meneer mag de huurovereenkomst na het overlijden van zijn partner overnemen.

Heb jij ook behoefte aan informatie of juridisch advies rond wonen? Neem contact op met het team in jouw buurt.

Artikel delen:

!WOON