De aanhouder wint bij renovatie Haarlemmerpoort

07 december 2021

Na een jarenlange strijd is Guido Egas terug in zijn huurwoning in de Haarlemmerpoort. Hij kwam oorspronkelijk in 2005 op de begane grond van het gebouw wonen, dankzij zijn wachttijd op WoningNet. Al snel bleek echter dat het onderhoud veel te wensen overliet. Er volgde een jarenlange discussie over de toekomst van het monument, wat leidde tot een weldoordacht projectplan in 2013. Toen doken er financiële problemen op, ging het pand over naar een andere eigenaar en kwam er een ander plan. Guido moest naar de rechter om de afgesproken terugkeer af te dwingen. Inmiddels is de ingrijpende renovatie achter de rug. Er zijn nu acht vrije sectorwoningen, drie onzelfstandige wooneenheden en één sociale huurwoning, waar Guido nu woont.

Voormalig kraakpand

In de jaren 70 en 80 werden veel leegstaande gebouwen in de stad gekraakt. Ook toen heerste grote woningnood en het kraken van gebouwen werd gedoogd, zolang de eigenaar geen serieuze plannen had. Zo werd in 1978 ook de Haarlemmerpoort gekraakt. Om het pand bewoonbaar te maken voerden de krakers zelf verbouwingen uit, zodat er 20 mensen konden wonen. Zo bleef het monumentale pand behouden voor de stad. Na overleg met de gemeente volgde een renovatie en kregen de krakers huurcontracten. Sinds die tijd woonden er ongeveer 20 bewoners.

Slecht onderhoud

Helaas bleef noodzakelijk onderhoud uit en de staat van het gebouw en de woningen verslechterde. In 2004 nam Ymere het beheer van de  gemeente over. De corporatie vond het onderhoud van het bijzondere gebouw echter te kostbaar en stuurde aan op het vertrek van de bewoners. Guido nam het initiatief om met de bewoners een bewonerscommissie op te richten en werd zelf voorzitter. Het overleg met Ymere verliep moeizaam, maar uiteindelijk kwam er een renovatieplan tot stand met bedrijfsruimtes op de begane grond en zes woningen erboven. Vrijwel alle bewoners konden na de renovatie terugkeren naar die nieuwe woningen.

Drastische wending in de plannen

In 2018 kwam er echter een drastische wending in het verhaal. Ymere zag het afronden van de renovatie niet meer zitten en wilde van het gebouw af. De bewoners zouden daar geen nadeel van ondervinden. Het monumentale gebouw kwam niet op de vrije markt, maar werd verkocht aan Stadsherstel Amsterdam, waar ook de gemeente aandeelhouder van is. Alleen wilde de nieuwe eigenaar zich niet houden aan het projectplan en de eerder met de bewoners gemaakte afspraken. Guido kreeg geen steun van  verkopende partij Ymere en was genoodzaakt om juridische procedures te starten. De belangrijkste rechtszaak won hij en daarmee werd zijn recht op terugkeer bekrachtigd.

Crowdfunding redde de kostbare renovatie

Stadsherstel startte een actie om via crowdfunding geld in te zamelen voor de kostbare restauratie. Uiteindelijk is dat gelukt en werd de Poort aangepakt. Vervolgens heeft Stadsherstel er nog wel meer dan een jaar over gedaan om toestemming te geven voor de aanleg van een traplift, die Guido nodig heeft vanwege zijn handicap. Zijn buren zijn nu vrije sector huurders en de begane grond staat al vier jaar leeg, omdat het geplande horecabedrijf er tot op heden niet gekomen is.

Guido is erg blij met zijn nieuwe woning. Hij zegt:

“Een prachtige woning in een bijzonder monument in een geweldige en gezellige buurt, met alle gewenste voorzieningen om de hoek. Dat het plafond laag is en de ramen zich op beperkte hoogte bevinden, is niet zo erg, omdat ik me toch alleen nog met wieltjes kan voortbewegen. Fenomenaal uitzicht”.

De aanhouder wint

Wel hoopt hij van harte dat Stadsherstel zich toch nog aan de overige afspraken gaat houden.  Zoals een toegang naar het dakterras. Niet voor niets heeft Guido samen met monumentenzorg een plan gemaakt voor de toegankelijkheid van het pand,  waarvoor een gemeentelijke subsidie beschikbaar is. Zijn jarenlange strijd heeft veel van hem gevergd, maar gelukkig toch resultaat opgeleverd. Zo gaat het gezegde ‘de aanhouder wint’ ook hier op. Guido heeft er zelf veel van geleerd en ondersteunt tegenwoordig andere bewoners van renovatieprojecten in Amsterdam.

Contact

Heb je ook ondersteuning of juridisch advies nodig bij een geplande renovatie door jouw verhuurder? Neem contact op met !WOON.

Fotocredits: foto Guido door Brenda Serrée !WOON; foto Haarlemmerpoort door Janericloebe Wikimedia commons.

Renovatie

Artikel delen:

!WOON