Gemeente neemt beheer ramppand Osdorp over

10 december 2021

Bijna zes maanden na een brand is de eigenaar nog niet begonnen met herstel. De gemeente is het gedoe met de woning in Osdorp zat en neemt het beheer over. Het bejaarde echtpaar Cor en Riet moest hun huurwoning uit na een brand. Die ontstond toen een medewerker van de eigenaar na lang aandringen een lekkage ging verhelpen. Vervolgens weigerde de eigenaar de schade van de brand te herstellen. Dat zou te duur zijn. Liever wilde hij slopen en een complex met 12 appartementen bouwen. Daar heeft hij echter geen vergunning voor en de huurders willen bovendien gewoon terug in hun woning. Zowel de gemeente als een ingeschakelde onafhankelijk aannemer constateerde dat herstel goed te doen is. De huurders wonnen deze week de civiele rechtszaak: de eigenaar moet snel tot herstel overgaan of anders een forse dwangsom betalen. Ondertussen is ook de gemeente helemaal klaar met het gerommel met het pand en het gesol met de huurders. Zij neemt het beheer over, gaat de gebreken laten herstellen en verhaalt de kosten op de eigenaar. Wethouder Jakob Wedemeijer kwam dit op 9 december persoonlijk toelichten aan de huurders en bekeek met hen de ravage in het ramppand. Hopelijk is de ellende nu snel voorbij.

Rechter: onmiddellijk aan de slag

Overname van beheer is een vergaande stap. De gemeente doet dat alleen als het echt hard nodig is. Het instrument bestaat ook nog niet zo lang, dus goede juridische onderbouwing is extra belangrijk. Eerst moet de gemeente constateren dat er een overtreding is en onderbouwen dat herstel mogelijk is. Toen de eigenaar daar niet afdoende op reageerde werd een dwangsom opgelegd. Die vocht hij aan bij de bestuursrechter, maar die wees het bezwaar resoluut af en oordeelde dat de eigenaar onverwijld aan de slag moet. Voor de duidelijkheid voegde hij daar aan toe: “Onverwijld betekent: onmiddellijk, ogenblikkelijk, op slag, ter stond, zonder uitstel.”

De eigenaar ging wel aan de slag, maar vooral met sloopwerkzaamheden. Ondertussen werd het pand verder aangevreten doordat regenwater binnen kon dringen. Sinds 8 december ligt er ook een vonnis van de rechtbank in de zaak die de huurders tegen de eigenaar hadden aangespannen. Ook die uitspraak is heel duidelijk: binnen 3 maanden herstel conform offerte van onafhankelijk aannemer, daarna dwangsom van € 2.500 voor elke dag dat daar niet aan is voldaan tot een maximum van € 90.000. Is het werk niet klaar binnen drie maanden krijgen de huurders een machtiging om om het zelf te laten uitvoeren, met veroordeling van de eigenaar om in dat geval € 44.000 aan huurders te voldoen als voorschot voor de aannemer.

Overname beheer door de gemeente

Dat er acuut iets moet gebeuren is overduidelijk. De gemeente gaat dat niet langer afwachten. Dus zette zij de volgende stap: aankondigen van overname van beheer. Daarop kreeg de eigenaar een week de tijd om te reageren. Hij kwam niet met een goed plan, dus is het besluit nu aangekondigd dat het pand vanaf maandag 13 december in beheer is van de gemeente. Dan gaat de aannemer aan de slag. Als het werk klaar is krijgt de eigenaar de rekening, inclusief de kosten voor het organiseren. Nadat hij die heeft betaalt kan hij het beheer weer terug krijgen. Tegen die tijd zitten Cor en Riet weer lekker in hun huisje waar ze al zo lang prettig wonen.

AT5 10 december 2021: Gemeente zet ‘pestende huisbaas’ van Cor en Riet buitenspel: “Wij nemen het over”

Amsterdam.nl 10 december 2021: Gemeente neemt woning zwaar gedupeerde huurders over

 

Artikel delen:

!WOON