Laadpalen voor elektrische auto’s in de VvE

09 december 2021

Vanaf 2030 wil de gemeente Amsterdam in de bebouwde kom alleen uitstootvrij verkeer toelaten. Dat betekent veel meer elektrische auto’s en natuurlijk ook meer oplaadpunten voor die auto’s. Dit kunnen openbare oplaadpunten zijn, maar er zijn ook (grote) Verenigingen van Eigenaren (VvE) met eigen parkeerplaatsen. Ook daar kan een oplaadpunt worden aangebracht. Maar, hoe regelt u dat eigenlijk in een VvE? Wat houdt zo’n oplaadpunt in? En wat kan of moet de VvE nu al doen?

De VvE beheert en onderhoudt het gebouw en de grond die daarbij hoort. Soms bezit een VvE ook een parkeergarage of parkeerplaatsen. Dit zijn doorgaans grote complexen en daardoor ook grote VvE’s. Tot nu toe beslist de VvE over de plaatsing van laadpalen.

Notificatieplicht

Op dit moment is een wetswijziging in de maak. Het zogenaamde ‘wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s’. Het doel van deze wetswijziging is om het makkelijker te maken om een laadpaal te plaatsen in de gemeenschappelijke parkeergarage. De kennisgeving (notificatie) vervangt de toestemming van de VvE. Een VvE kan straks de aanleg van een laadpaal niet meer tegenhouden.

Ver van mijn bed show

Het aanleggen van een laadpaal in de gemeenschappelijke parkeergarage of op de gemeenschappelijke parkeerplaats is voor veel bewoners een ver van mijn bed show. Toch is het voor leden van een VvE met een parkeergarage verstandig om gezamenlijk na te denken over (noodzakelijke) aanpassingen en investeringen. Vooral met de ambities van Rijk en gemeente in het achterhoofd zullen steeds meer bewoners elektrisch gaan rijden. De behoefte aan laadpalen is daarom steeds urgenter en actueler.

Vooruit denken

Een belangrijke vraag is of de gezamenlijke stroomvoorziening voldoende is om de auto’s op te laden. Misschien kan met de huidige capaciteit één of een paar auto’s worden opgeladen, maar wat gebeurt er als zich straks meer auto’s aandienen? Het is daarom verstandig om niet alleen te kijken naar de situatie nu, maar ook naar de situatie in de toekomst. Bedenk met elkaar hoe jullie de gemeenschappelijke parkeergarage toekomstbestendig maken.

Brochure en voorbeelddocumenten

In opdracht van o.a. de gemeente Amsterdam is een informatieve brochure gemaakt over laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE. Hierin wordt uitgelegd wat zo’n oplaadpunt inhoudt, welke veiligheidsrisico’s er zijn en hoe de VvE beslist over aanpassingen in de garage. Ook zijn er voorbeelddocumenten zoals een contract om afspraken tussen individuele eigenaren en de VvE goed vast te leggen.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam of vveladen.nl.

Artikel delen:

!WOON