Onderhoud rookgasafvoer voor rekening van VvE

28 januari 2022

Nu het weer kouder is en de verwarming overuren maakt, is het belangrijk om te zorgen dat u ook veilig verwarmt. Veel mensen laten hun ketel al periodiek controleren en hebben een koolmonoxidemelder hangen. Het is daarnaast verstandig om ook het rookgasafvoerkanaal te controleren. Deze afvoer zorgt ervoor dat de gevaarlijke gassen, zoals koolmonoxide, niet in uw woning of in het appartementencomplex terecht komen. Een veilig rook(gasafvoer)kanaal is van essentieel belang.

Bij sommige appartementencomplexen hebben alle ketels een eigen afvoer. Soms zijn meerdere ketels aangesloten op hetzelfde kanaal. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van het rookkanaal? De Vereniging van Eigenaren (VvE) of de eigenaar? En maakt het nog uit of sprake is van een individuele of gemeenschappelijk afvoer?

Gerechtshof

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft eind vorig jaar deze vraag moeten beantwoorden. Bij de VvE in kwestie was modelreglement 2006 van toepassing. Hierin staat  dat ‘rook- en ventilatiekanalen’ gemeenschappelijk zijn (artikel 17.1.a). Gelijktijdig staat het in het modelreglement dat ‘installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken voor de zelfstandige verwarming en koeling van een privé gedeelte’ voor rekening van de individuele eigenaren komen (artikel 17.2.b). De eigenaren waren het oneens wie moest betalen voor het onderhoud. De rechtbank en later het gerechtshof deed uitspraak.

Rookgaskanaal is gemeenschappelijk

Het hof oordeelt dat het rookkanaal gemeenschappelijk eigendom is. Dit betekent dat de VvE verantwoordelijk is voor het onderhoud en herstel. Het hof heeft het modelreglement nauwkeurig gelezen en kwam tot deze conclusie. In het model staat namelijk dat de rookkanalen gemeenschappelijk zijn, zonder dat daaraan is toegevoegd ‘voor zover niet uitsluitend dienstbaar aan een privé gedeelte’.  Dergelijke passages komen wel voor bij andere voorzieningen zoals het hek- en traliewerk, plafonds en leidingen voor hemelwater.

Het hof oordeelt: ‘omdat zo’n toevoeging ontbreekt bij de passage over rookkanalen, brengt een objectieve uitleg mee dat alle rookkanalen, ook degene die uitsluitend verbrandingsgassen van een ventrale verwarming in een privé gedeelte afvoeren, gemeenschappelijk zijn.’

Periodieke controle

Het is verstandig om het rookkanaal periodiek te laten controleren. Zo weten u en uw buren dat jullie veilig kunnen stoken, ook in een koude winter. Meer weten over de rechten en plichten van de VvE? Volg een gratis VvE cursus.

Brandveiligheid en koolmonoxide

Artikel delen:

!WOON