Vervangende woonruimte voor eigenaar-bewoner

19 januari 2022

Een eigenaar-bewoner nam per email contact op met !WOON. De Vereniging van Eigenaren (VvE) had besloten om de liften te vervangen. Minimaal 2 weken zou de lift buiten werking zijn en moesten de bewoners met de noodtrap. De bewoner is slecht ter been en woonachtig op de 7de etage. De lift is daarom van groot belang. Het bestuur reageerde afwijzend op zijn hulpvraag. De meerderheid van eigenaren had namelijk besloten dat de lift vervangen moest worden. En nu?

Ook liften moeten onderhouden en vernieuwd worden. Dit levert voor alle bewoners hinder op, want de meeste mensen lopen liever niet dagelijks 7 trappen op en af. Voor bewoners die slecht ter been zijn is het ontbreken van een werkende lift nog veel ingrijpender. Zij kunnen bijvoorbeeld dagen of soms zelfs weken hun huis niet in of uit. Waar hebben zij recht op?

Vergaderbesluit

Liften zijn, net als de gevels, de fundering en het dak, gemeenschappelijk eigendom. Dat betekent dat de VvE (en dus alle eigenaren samen) beslissen over en betalen voor het onderhoud en vervanging.

Redelijk voorstel

In 2018 oordeelde de rechtbank Amsterdam over de ingrijpende gevolgen van liftonderhoud. De rechter oordeelde dat de verhouding tussen de eigenaren enerzijds en de VvE anderzijds wordt beheerd door redelijkheid en billijkheid. Dit betekent kortweg dat de VvE mag beslissen om ingrijpende onderhoudswerkzaamheden te (laten) uitvoeren. Als deze onderhoudswerkzaamheden ernstige gevolgen hebben voor één (of meerdere) bewoner(s), dan moet de VvE een redelijk voorstel doen. Wat dit redelijke voorstel is, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld het plaatsen van een noodlift aan de buitenzijde van het complex, een traplift of tijdelijke huisvesting elders. Lees hier het volledige vonnis.

Uitkomst

Met het vonnis in de hand is de bewoner samen met het bestuur op zoek gegaan naar een oplossing. Uiteindelijk is besloten om de eigenaar gedurende de werkzaamheden op kosten van de VvE elders te huisvesten.

Vragen

Heeft u vragen over uw VvE? Neem dan contact op voor gratis advies en hulp via ons online contactformulier.

Onderhoud in de VvE – MJOP

 

Artikel delen:

!WOON