Onderzoek Wonen in Amsterdam 2021: wonen is te duur

09 februari 2022

Elke twee jaar doet de gemeente breed onderzoek naar het wonen in Amsterdam. In 2021 is dat ook weer gedaan. Het onderdeel over de woningmarkt is al gepubliceerd. Het onderzoek bevestigt wat iedereen al weet: het wordt steeds duurder om in de stad te wonen.

Het aantal percentage sociale huurwoningen blijft stabiel. Deze woningen zijn vooral van woningcorporaties. Het aandeel sociale huurwoningen bij particuliere verhuurders daalt gestaag, de afgelopen 10 jaar met maar liefst 7.000 stuks. Deze woningen zijn bij leegkomst geliberaliseerd en verhuurd als vrije sector woning. Meestal niet voor een middenhuur maar voor het volle pond. Gemiddeld betaalt een nieuwe huurder €1400 per maand. Het aantal mensen dat deze huren kan betalen is intussen wel kleiner dan het aanbod van deze woningen.

Voor de huurders die zijn aangewezen op een sociale huurwoning is de spoeling te dun: er zijn meer mensen die die woning nodig hebben dan dat er woningen zijn. Vooral de mensen met een middeninkomen komen er bekaaid af. Het aantal woningen dat voor hen betaalbaar is, stijgt licht maar is een steeds kleiner deel van het totaal.

Gestegen woonlasten

De lasten van huurders stijgen steeds verder. Een huurder betaalt gemiddeld bijna een derde van het inkomen aan de huur. Dan komen daar nog de lasten van energie, water en andere nutsvoorzieningen bij. Voor de lagere inkomens geeft huurtoeslag wat verlichting, toch zijn ze gemiddeld ruim een kwart van hun inkomen kwijt aan de huur.

Ook bij kopers stijgen de lasten, maar die liggen toch nog steeds een stuk lager. Gemiddeld besteedt een woningeigenaar rond een vijfde van het inkomen aan de hypotheek (na belastingaftrek).

Scheefwonen: huur te hoog voor het inkomen

Het scheefwonen is helaas niet opgelost. Steeds meer huurders wonen veel te duur. In de middenhuur (vanaf €763 per maand) heeft 36% van de huurders een laag inkomen en in de echt duren (vanaf €1086 per maand) huur heeft ook nog 16% een laag inkomen. Dit aantal is de laatste jaren toegenomen. Een laag inkomen loopt tot maximaal €25.450 per jaar voor een meerpersoonshuishouden. Voor alleenstaanden ligt de grens lager.

Het aandeel huurders dat weinig huur betaalt in verhouding tot het inkomen is veel kleiner. In de sociale huur heeft nog maar 17% van de huurders een (te) volgens de definitie hoog inkomen in verhouding tot de huurprijs. Deze manier van scheefwonen neemt steeds verder af.

Koopwoningen te duur voor de meeste starters

Om in Amsterdam een woning te krijgen buiten de sociale huur moet een woningzoekende minimaal twee maal modaal verdienen om huur of hypotheek te kunnen opbrengen. Alleen woningzoekenden die overwaarde hebben van een vorige woning, een eigen vermogen hebben of geld krijgen via familie kunnen met een lager inkomen nog ergens terecht. Van de koopwoningen is namelijk 83% te duur voor iemand met een lager inkomen. Ook de meeste vrije sector huren zijn niet op te brengen met een lager inkomen.

Zie hier het bericht op de website van de Gemeente Amsterdam

Artikel delen:

!WOON