Certificaat voor Buurtplatforms: De proeftuin

22 maart 2022

Amsterdam krijgt een proeftuin voor buurtplatforms. Deze bewonersgroepen pleiten al geruime tijd voor een erkenning van hun status. Inspiratie bieden de Overlegwet en andere regels in de huursector, die bewonerscommissies een erkende positie hebben bezorgd.  Op dit moment komen de bestaande platformen te weinig toe aan hun echte werk doordat ze te vaak hun energie moeten steken in met aan tafel komen, overleven als organisatie, en daarmee onvoldoende toekomen aan hun meerwaarde voor de stad realiseren. De proeftuin moet bijdragen aan verbetering. Het doel is te kijken waar je als buurtplatform tegenaan loopt en te zien wat een erkende status voor de stad oplevert.

Steviger positie voor bewoners

De Proeftuin past in het streven van het college om bewoners een steviger positie en rol te geven in de aanpak van de grote uitdagingen waarvoor de stad zich gesteld ziet. Bewoners geven op hun beurt aan dat zij deze rol en verantwoordelijkheid al volop oppakken, maar hierin erkend en vooral (beter) gefaciliteerd te willen worden. Het versterken van de mogelijkheden tot zelforganisatie en co-creatie zal de effectiviteit van hun inzet vergroten en de samenwerking met de overheid (en andere instituties) vergemakkelijken. Hierdoor worden meer positieve resultaten geboekt ten gunste van de bewoners en de ontwikkeling van wijken en buurten. Ook zal het de onderlinge samenwerking in de buurt en het vertrouwen van bewoners in de overheid en andere instituties versterken.

Positieve kruisbestuiving

De proeftuin begint niet bij nul, maar sluit aan op de diversiteit aan (zelf)organisatievormen en netwerken van actieve bewoners in de buurten. Verschillende ‘trekkers en koplopers’ in de buurten pakken in goed overleg met elkaar, verschillende ‘sporen’ op en geven daar verder vorm aan. Door stedelijke uitwisseling tussen de initiatieven te organiseren ontstaat een positieve kruisbestuiving, waarin van elkaar geleerd kan worden en samenhang en synergie ontstaat. Aan het eind van de proeftuin periode, die ongeveer een jaar beslaat, vindt een evaluatie plaats op grond waarvan het college kan besluiten hoe de opbrengsten te borgen en te verduurzamen.

Proces- en trajectbegeleiding

Gedurende het proeftuin traject is er ruimte voor nieuwe ‘aanhakers’ en meedenkers. Ook is voorzien in proces- en trajectbegeleiding voor de afzonderlijke platforms als ze dat willen. Verder krijgen ze hulp bij het organiseren van de uitwisselingsbijeenkomsten, verslag leggen en voorbereiden van de evaluatie.

Koplopers

De coalitie van buurtplatformen in de ontwikkelbuurten is één van de trekkers in de proeftuin. Zij gaan het spoor van het  Buurtplatformrecht verder uitwerken. Zij hebben hiervoor al veel voorwerk verricht en willen het komend half jaar hiermee voortvarend aan de slag.

Conferentie over Proeftuin Buurtplatformrecht

Op donderdag 24 maart vindt er een conferentie over Proeftuin Buurtplatformrecht plaats. Hier vindt u meer informatie.

Buurtbudget voor betrokken bewoners

Artikel delen:

!WOON