Change= verlengt contract lastige huurders niet

15 maart 2022

Update 18 maart Change= leek haar masker van sociaal verhuurder te laten vallen. Diverse huurders in Amsterdam Nieuw-West ontvingen bericht dat hun tijdelijke overeenkomst niet wordt verlengd. Of ze maar even hun spullen willen inpakken. Kwam dat omdat ze niet braaf het verhoogde voorschot voor servicekosten betalen? De bewoners willen zelf niet weg. Eerder bezwoeren de eigenaar en woordvoerders van Change= dat ze zoiets nooit zouden doen. Ze zouden blij zijn dat huurders naar de Huurcommissie gaan, dan ontstaat er tenminste duidelijkheid. Mooie woorden, maar de daden leken anders. Veel huurders maakten bezwaar tegen hoge servicekosten, een uitspraak daarover laat nog even op zich wachten. Ondertussen kregen huurders deurwaarders achter zich aan vanwege huurachterstand. Onterecht, want het betreft een geschil over een verhoogd voorschot aan servicekosten. Andere huurders kregen bij vertrek geen positieve verhuurverklaring – vaak nodig om een andere woonruimte te vinden. Ook zagen dat een deel van hun borg werd ingehouden. Deze nieuwe stap van Change= leek een escalatie van het conflict. Daar komt Change= nu op terug.

Intimidatie door Change= of toch niet?

Al langer gaat onder bewoners het gerucht dat medewerkers opdracht kregen om het huurders die niet doen wat Change= wil moeilijk te maken. Sommigen zijn bang dat hun contract niet verlengd zal worden als ze zich op hun rechten beroepen. Onterecht volgens eigenaar Mamadeus en zijn medewerkers. “Dat past niet bij ons”, is hun stelling. Maar de brieven aan de huurders spraken een andere taal:

“Hierbij berichten wij u dat niet wordt overgegaan tot verlenging van de huurovereenkomst ….. De huurovereenkomst zal dan ook daadwerkelijk eindigen op 30 april 2022. Dit houdt in dat u uiterlijk op deze datum het gehuurde dient te verlaten en deze leeg en schoon (in de staat waarin het gehuurde u bij aanvang van de huurovereenkomst ter beschikking is gesteld) op te leveren.”

Gelukkig is Change= hier nu op terug gekomen. De huurders die dat willen is alsnog een verlenging van het contract aangeboden als zij het verhoogde voorschot betalen. De verhuurder laat verder weten:

“De servicekosten worden ieder jaar ter toetsing voorgelegd aan de Huurcommissie. Mocht onverhoopt blijken dat de in rekening gebrachte servicekosten niet juist zijn, dan wordt dit gewoon netjes afgewikkeld met de huurders.”

Wetgever zet kwetsbare huurder in de kou

Wat hier aanvankelijk gebeurde toont de falende wetgeving voor tijdelijke huurcontracten. Kwetsbare bewoners in een totaal overspannen woningmarkt kunnen op straat gezet worden omdat ze niet naar de pijpen van de verhuurder dansen. De tijdelijke huurcontracten staat al langer ter discussie, maar dit voorbeeld toont op pijnlijke wijze aan hoe kwetsbaar de positie van deze jongeren is. Maak vooral maar geen gebruik van je rechten, want dat gaat je in de problemen brengen, lijkt de strekking. Is dat wat de wetgever jongeren aan boodschap wil meegeven?

Verbetering bij Change= op komst?

Gelukkig hebben vele huurders een contract waarbij dit niet zomaar kan, ook bij Change=. !WOON zal de huurders zo goed mogelijk bijstaan, net zoals we dat met de vele honderden andere huurders doen in procedures over de dienstenovereenkomst en de servicekosten. De brieven van Change= hebben veel verontwaardiging opgeroepen onder huurders en andere betrokkenen. Gelukkig lijkt Change= te hechten aan geloofwaardigheid en een goede naam en heeft ze de huurders vervolgens alsnog onder voorwaarden aangeboden het contract te verlengen. Een goede naam is belangrijk voor het bedrijf, want Amsterdam is niet de enige plek waar Change= wooncomplexen wil realiseren. Afgelopen jaar opende een complex in de Leidsche Rijn in Utrecht. Elders in het land zijn projecten in ontwikkeling of voorbereiding en overal volgen betrokkenen de gebeurtenissen in Amsterdam met argusogen.

Q & A kosten en procedures Change= (English below)

Artikel delen:

!WOON