Kamer over voor een jongere in nood?

14 maart 2022

Stichting Kamers met Aandacht is dringend op zoek naar mensen die hun huis openen voor kwetsbare jongeren. Het doel is om het aantal dak- en thuisloze jongeren te verminderen. Heeft u een kamer over? Meld u dan aan en geef iemand de kans om op eigen benen te staan.

Helaas hebben niet alle jongeren een veilig thuis. Zij starten met een achterstand op de woningmarkt. Om deze kwetsbare groep te helpen koppelt stichting Kamers met Aandacht verhuurder met een lege kamer aan jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Uw hulp, de persoonlijke aandacht en stabiliteit van een veilig huis helpt zodat jongeren leren zelfstandig te wonen en hopelijk doorstromen naar een eigen stek.

Kamers met Aandacht

Stichting Kamers met Aandacht is een non-profit organisatie. Het doel is een positieve uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen én daardoor het aantal dak- en thuisloze jongeren te verminderen. Een mooi en nobel doel.

U en uw nieuwe huisgenoot worden de gehele huurperiode begeleid. U ontvangt huur en de jongere heeft een veilig thuis. Win-win toch? Wilt u meer weten over stichting Kamers met Aandacht kijk dan op hun website.

Opeens bent u verhuurder…!

Als huurder moet u zich als eerste afvragen of dit geen problemen oplevert. U heeft schriftelijke toestemming van uw verhuurder nodig om problemen te voorkomen. De stichting Kamers met Aandacht benadrukt dat het geen gevolgen heeft voor uw huurtoeslag. Ook daar kan de stichting u nader over informeren.

Verder is het ook bij zo’n nobel doel als dit, belangrijk om u te verdiepen in het huurrecht. Door een kamer te verhuren, wordt u verhuurder. Daar kleven verantwoordelijkheden en risico’s aan. Het huurrecht is een beschermd rechtsgebied. Dit betekent dat u niet zomaar van de wettelijke regels mag afwijken. Wilt u hier meer over weten, neem dan een kijkje op onze website of neem contact op via ons contactformulier.

De belangrijkste aandachtspunten op een rij:

  • U mag een kamer tijdelijk verhuren voor maximaal 5 jaar. Tegen het einde van de huurperiode moet u de huurder schriftelijk informeren. Alleen dan eindigt de huurovereenkomst automatisch. Tussenkomst van de rechter is dan niet nodig.
  • De huurprijs bestaat uit een kale huur (de huur voor de kamer) en servicekosten (zoals gas, water en elektra). Spreekt nooit een all-in prijs af (een vaste prijs voor de kamer plus servicekosten), want dat is niet toegestaan.
  • De maximale kale huurprijs is gebaseerd op de puntentelling van de kamer. De oppervlakte en voorzieningen (zoals de keuken, badkamer en buitenruimte) tellen mee. Doe online de huurprijscheck en controleer hoeveel uw kamer waard is.
  • Servicekosten zijn altijd een voorschot. Dit voorschotbedrag moet na afloop worden afgerekend. Alleen de daadwerkelijke kosten mogen worden doorberekend. Op servicekosten mag u geen winst maken.
  • Één keer per jaar mag de kale huur worden verhoogd. De overheid bepaalt het percentage waarmee de huurprijs aangepast mag worden. Deze verhoging vindt meestal per 1 juli plaats.

Wat vindt de VvE ervan?

Woont u in een Vereniging van Eigenaren (VvE) dan is het belangrijk om te controleren of u (een) kamer(s) mag verhuren. Dit is in de meeste gevallen toegestaan, maar controleer dit vooral voordat u een kamer aanbiedt via Kamers met Aandacht.

Het wettelijke uitgangspunt is dat iedere eigenaar zijn appartement zelf mag gebruiken of mag verhuren. Een huurder moet, net als de eigenaar, het appartement gebruiken conform de bestemming. Deze bestemming staat in het splitsingsreglement (onderdeel van de splitsingsakte). Dit is meestal woonruimte, woning of iets vergelijkbaars. Een kamerbewoner woont ook in het appartement en deze vorm van verhuur is daarom in beginsel toegestaan. Controleer vooral of het splitsingsreglement extra voorwaarden verbindt aan verhuur van kamers of dat kamerverhuur zelfs wordt verboden.

Vaak moet u als eigenaar-verhuurder ervoor zorgen dat de huurder een ‘gebruikersverklaring’ tekent. Door ondertekening van dit document belooft de huurder de regels van de VvE na te leven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit initiatief om jongeren een veilig thuis én goede start op de woningmarkt te geven, neem dan contact op met Stichting Kamers met Aandacht.

Artikel delen:

!WOON