Buurtorganisaties in G-buurt Zuidoost maken nieuwe start

25 april 2022

Op dinsdag 19 april vond een bijzondere gebeurtenis plaats. Een grote groep actieve buurtbewoners ondertekende namelijk samenwerkingsafspraken voor een buurtcoalitie in de G-buurt in Zuidoost. Dit is een mijlpaal, want na een pittige voorgeschiedenis van de G-buurt vanwege fraude met buurtbudget, gaan buurtbewoners nu opnieuw met elkaar werken via een gezamenlijk plan en begroting.

Voorgeschiedenis met fraude

In 2020 kwam de G-buurt uitgebreid in de media vanwege fraude met subsidiegeld. De gemeente had een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld: de buurtbudgetpilot werd uitgevoerd met de gedachte de regie meer bij bewoners te leggen over zaken aangaande hun wijk. Helaas ging dit op zeer onfortuinlijke wijze mis, toen de toenmalige voorzitter van de beherende stichting vlak voor haar overlijden ongeveer een ton ontvreemdde. Dat geld gebruikte zij gedeeltelijk om haar eigen begrafenis te financieren, met alle gevolgen van dien.

Negatieve beeldvorming

In welke mate dit van impact is geweest op de buurt heeft de periode erna wel uitgewezen. Veel bewoners hebben last gehad van de fraude. De fraude legde een smet op de buurt en werkte negatieve beeldvorming over de buurt en de Bijlmer (weer) in de hand. De actie van één persoon overschaduwde in een klap al het goede en positieve werk van zoveel betrokken buurtbewoners.

Het verstoorde niet alleen onderlinge samenwerkingsverbanden tussen organisaties, maar raakte ook mensen individueel, zoals een bewoner het verwoordde:

‘Ik heb er persoonlijk schade aan ervaren, dat mensen mijn intenties in twijfel trekken, omdat ik bij veel activiteiten betrokken was. Ik heb daarom bewust een stap terug gedaan’.

Actieve inzet van bewoners G-buurt

Na het incident van de fraude heeft de buurt zich moeten herpakken. Corona kwam er ook nog achteraan, wat een ware beproeving was voor de sociale samenhang in de wijk. Dankzij de blijvende inzet van bewoners en nieuwe impulsen van bewoners die zich opwierpen om de community te versterken, overleefde de buurt alle tegenslagen.

Positieve wending

De gemeente zorgde er eind 2021 voor dat een deel van het bedrag van de buurtbudgetpilot terugvloeide naar de buurt. Vanaf dat moment is de buurt zich, met begeleiding van !WOON, gaan reorganiseren. “De fraude legde een smet op de buurt en werkte de negatieve beeldvorming in de hand”, aldus Lenny Bijker die vanuit van Stichting !WOON de nieuwe buurtcoalitie begeleidt. Een externe penvoerder neemt nu de financiële administratie op zich.

Veerkrachtige buurt

Alle losse buurtorganisaties zijn opnieuw met elkaar in gesprek en aan het werk gegaan, op verzoek van de buurt is er zelfs een ‘pijnsessie’ geweest, met het doel om gezamenlijk nog een keer terug te blikken, om te helen, zodat er met een gezonde basis voortuit gekeken kon worden. Een unieke aangelegenheid die de enorme veerkracht van de buurt illustreert.

Intensief proces

Kortom, het is en was een intensief proces om het vertrouwen te herstellen en opnieuw met elkaar toe te werken naar een gezamenlijk plan voor de besteding van het geld. Maar de buurt is tot een gezamenlijk plan en begroting gekomen. Met als resultaat dus ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op 19 april jl. Er werd ook over geschreven door Nul20. Het artikel vindt u hier.

Contact

Voor meer informatie neem contact op met Lenny Bijker, Programmamedewerker Ontwikkelbuurten Zuidoost, l.bijker@wooninfo.nl, 0630795036.

Foto vrij voor publicatie met vermelding Richard Mouw Photography.

Artikel delen:

!WOON