Huurder in Zuid krijgt € 6.000 servicekosten terug

Foto bij artikel over servicekosten

20 april 2022

Een huurder in Zuid ontving met hulp van !WOON € 6.000 servicekosten terug. Het betreft een woning in de vrije sector met een geliberaliseerde huurprijs. Het verschil van mening met de verhuurder ging echter niet over de huurprijs, maar over de bijkomende kosten. De verhuurder meende dat sprake zou zijn van een betalingsachterstand. Dat bleek bij nadere beschouwing precies andersom te liggen. Want ook in de vrije sector moet de afrekening van de servicekosten plaatsvinden op basis van terechte en werkelijk gemaakte kosten.

Servicekosten aanvechten

Veel huurders betalen naast de huurprijs een bedrag voor servicekosten. De verhuurder mag niet meer dan de werkelijke kosten in rekening brengen bij huurder. Teveel betaalde kosten dient de huurder terug te krijgen.

De verhuurder kan ook niet alle kosten doorberekenen. Zo zijn kosten voor woningeigenaren, zoals de OZB-belasting, rioolheffing, erfpachtbelasting en (de meeste) VVE-kosten niet voor rekening van de huurder. Ook mag de verhuurder geen reguliere onderhoudskosten doorberekenen, zoals onderhoud van de CV-installatie (uitzondering: voor 24-uurs onderhoud mag dit in sommige gevallen wel).  Huurders in de vrije sector kunnen bij een geschil met de verhuurder niet naar de Huurcommissie stappen maar wel naar de kantonrechter.

Namens huurder vorderde Stichting !WOON de teveel betaalde servicekosten terug. Hoewel vorderingen over servicekosten normaal gesproken tot vijf jaar teruggaan, betaalde de verhuurder in overleg toch terug vanaf 2013. Het ging hier namelijk om kosten die niet betaald hoeven te worden en dan geldt een andere termijn.

Contact

Voor verdere vragen en ondersteuning van !WOON, bel 020 5230 130 of mail naar het !WOON team uw wijk.

Servicekosten – problemen oplossen

Artikel delen:

!WOON