Klinkende overwinning voor huurders Slotermeerlaan

04 mei 2022

Huurders van een pand aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West krijgen een flink bedrag aan servicekosten terug. Eerder stelde de Huurcommissie hen in het gelijk, maar beheerder Camelot en eigenaar Woonzorg legden die uitspraak voor aan de kantonrechter. Tevergeefs, want die stelt nu de huurders opnieuw in het gelijk. Die hebben nu een leuk bedrag van de verhuurder tegoed. Bovendien is ook hun tegenvordering toegewezen: wie bij het afsluiten van het contract eenmalige kosten heeft betaald dient ook die terug te krijgen.

Woonzorg legde de uitspraak van de Huurcommissie over de servicekosten voor 2017 en 2018 voor aan de kantonrechter. Hun stelling was dat er ten onrechte lage kosten voor meubilering en stoffering waren gerekend. De servicekosten moeten daarom hoger worden vastgesteld dan de huurcommissie heeft gedaan, vond Woonzorg.

Bijzonder was dat de advocaat van Woonzorg zich op het laatste moment terugtrok van de zaak. Er verscheen niemand van de zijde van verhuurder of beheerder op de zitting, terwijl zij toch degenen waren die naar de rechter gingen. De kantonrechter oordeelt dat Woonzorg geen goede redenen had om niet op de zitting te verschijnen, ook al had haar advocaat zich op het laatste moment onttrokken van de zaak. Maar ook inhoudelijk vindt de kantonrechter dat Woonzorg haar vorderingen niet goed heeft onderbouwd. Het gevolg daarvan is dat deze zijn afgewezen en de uitspraken van de huurcommissie in stand blijven.

Geen kosten meubilering voor vastgelijmd laminaat

Camelot huurt het pand van Woonzorg en verhuurt de woonruimtes. Daarbij hebben ze de studio’s een beetje ingericht om ze beter te kunnen verhuren. Zo hebben ze een laminaatvloer laten leggen. Die is echter vastgelijmd en dan is het vast onderdeel van de woning, waarvoor je al betaalt in de huurprijs. Je mag daar dan niet nog extra servicekosten over berekenen voor meubilering en stoffering. Dat mag alleen voor losse artikelen, zoals inventaris of gordijnen. Volgens de verhuurder ligt het laminaat los, maar toen de huurders een filmpje produceerden van de vastgelijmde vloer was de situatie duidelijk.

Tegenvordering toegewezen: contractkosten terug

De huurders krijgen niet alleen gelijk op het punt van de servicekosten. De kantonrechter heeft ook de tegenvordering van de huurders toegewezen. Dat betekent dat Woonzorg (of Camelot) een ieder die bij aanvang eenmalige kosten heeft betaald (aan Camelot, die namens Woonzorg optreedt) deze kosten moet teruggeven. Een deel van die kosten heeft Camelot overigens al terugbetaald. Het gaat om de kosten voor MyCastle en de eenmalige ‘administratiekosten’ of ‘contactkosten’ die veel huurders betaald hebben bij het afsluiten van het huurcontract. Niet iedereen heeft dat betaald en het bedrag varieert van € 76 tot € 202,50 per huurder.

Pand door Camelot gehuurd van Woonzorg

Het gaat hier om een voormalige bejaardentehuis dat door Camelot voor 10 jaar is gehuurd van Woonzorg. Formeel moet in een procedure niet de beheerder, maar de eigenaar worden betrokken. Vandaar ook dat Woonzorg optrad in deze procedure, terwijl het ging om kosten die door Camelot zijn berekend. Het zou zomaar kunnen dat Woonzorg daarom besloot zich terug te trekken: dit deel van de afrekening is niet in hun belang.

Terugvordering over vele jaren

De servicekosten 2017 en 2018 zijn nu vastgesteld. Het teveel betaalde voorschot moet de verhuurder terugbetalen. Diezelfde kosten komen ook terug in de afrekening over de jaren 2019, 2020 en 2021. Sterker nog, ze worden tot nu toe door alle huurders betaald. Daar is nog geen uitspraak over, omdat servicekosten elk jaar apart afgerekend moeten worden. We zullen de verhuurder voorstellen deze kosten in één keer met iedereen af te rekenen, om te voorkomen dat een groot aantal nieuwe procedures opgestart moeten worden en iedereen lang moet wachten op het terug te betalen geld.

Artikel delen:

!WOON