Vervangende machtiging rechter voor ontslag bestuur

20 mei 2022

Een eigenaar uit Nieuw-West zocht contact met !WOON met vragen over het bestuur van zijn Vereniging van Eigenaren (VvE). Het bestuur reageert niet op meldingen over onderhoudsklachten, treedt niet op bij overtredingen en stuurt geen aanmaningen bij achterstallige betalingen. De eigenaar wil een nieuw, beter en actiever bestuur. Een bestuur dat luistert naar de bewoners én bijdraagt aan een gezonde, actieve VvE. Wat te doen?

Een actief en betrokken bestuur is essentieel voor een actieve VvE. Het bestuur vertegenwoordigt de VvE, beheert de financiën, organiseert de vergadering en speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Kortom; het bestuur is onmisbaar. Het is daarom belangrijk dat u vertrouwen heeft in de mensen die uw VvE besturen.

Benoeming en ontslag

De vergadering van eigenaren benoemt het bestuur. De vergadering heeft ook de bevoegdheid om het bestuur te ontslaan. Hiervoor is een normale (volstrekte) meerderheid van stemmen nodig. Soms wordt deze meerderheid niet gehaald, terwijl één of meerdere eigenaren tóch menen dat ontslag op zijn plek zou zijn.

Vervangende machtiging

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in februari van dit jaar dat een eigenaar aan de rechter een vervangende machtiging kan vragen. Met deze machtiging is het benoemen of ontslaan van het bestuur mogelijk. Ook als de vergadering weigert om het bestuur te ontslaan.

‘Ingevolge wet en splitsingsreglement wordt een bestuurder benoemd en ontslagen door de vergadering. Als de weigering van de vergadering en/of de individuele eigenaren mee te werken aan ontslag/benoeming onredelijk is, kan de medewerking vervangen worden door een rechterlijke machtiging. Dat doet geen afbreuk aan het feit dat de vergadering het hoogste orgaan binnen de vereniging is, maar bevat een correctiemechanisme voor de situatie dat dit hoogste orgaan of de individuele eigenaren zonder redelijke grond medewerking of toestemming weigeren. De kantonrechter heeft dus wel de bevoegdheid een machtiging te verstrekken die ziet op (medewerking aan) een besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder.’

In het arrest krijgt de eigenaar deze machtiging uiteindelijk niet. Het hof oordeelt dat de beschuldigingen van de eigenaar ongegrond zijn. Het wanbeleid van het bestuur is niet vast komen te staan.

Nieuw bestuur

De stap naar de rechter moet een laatste redmiddel zijn. Het is beter als bewoners zelf beslissen. Het gaat immers om jullie woningen, jullie VvE en jullie eigendom. De eigenaar in Nieuw-West gaat met zijn buren en het bestuur in gesprek om zijn zorgen kenbaar te maken. Hij heeft er vertrouwen in dat de gang naar de rechter niet nodig zal zijn, maar het is goed om te weten dat bij hoge nood het toch tot de mogelijkheden behoort.

Cursus bestuur & beheer

Wilt u meer weten over de taken, verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur? Geef u dan op voor onze cursus op 29 november 2022. Na deze cursus weet u:

  • Hoe het bestuur wordt gekozen en ontslagen
  • Uit hoeveel personen het bestuur kan bestaan en welke rollen de bestuursleden hebben
  • Welke taken, verplichtingen en bevoegdheden het bestuur heeft
  • Wat een beheerder voor de VvE kan betekenen

Aanmelden kan via onze website.

Artikel delen:

!WOON