Geluidsoverlast van de buren, wat kan je doen?

09 juni 2022

In Amsterdam wonen mensen dicht op elkaar in soms slecht geïsoleerde woningen. Het komt geregeld voor dat buren hierdoor last van elkaar hebben. Bij !WOON komen steeds meer hulpvragen binnen. Meestal kunnen we daar niet veel aan doen. Alleen als sprake is van  bouwkundige gebreken waardoor het geluidsoverlast ontstaat, bijvoorbeeld gaten in de muur of plafond, dan kan !WOON wellicht helpen om de verhuurder te bewegen dit probleem aan te pakken. Vermoedt u dat de overlast ontstaat door gebrekkige isolatie? Dan kunt u, samen met uw buren, de verhuurder vragen om betere isolatie. Dit is echter kostbaar dus niet alle verhuurders zullen hieraan meewerken.

Komt de overlast echter niet voort uit een bouwkundig probleem, dan is !WOON niet de juiste instantie om te helpen. Wij kunnen u natuurlijk wel van tips voorzien. Als eerst raden wij altijd aan om de overlast te bespreken met uw buren. Mogelijk hebben zij niet eens door dat zij overlast geven. Er kunnen dan ook gezamenlijke afspraken gemaakt worden. Mocht dit niet helpen dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. In Amsterdam kunt u hiervoor contact openen met BeterBuren.

Helpt dit niet? Houdt u dan een logboek bij waarin u opschrijft wanneer en hoe lang u overlast heeft en wat voor overlast het is. Vervolgens kunt u contact opnemen met uw verhuurder om de situatie te bespreken. Uw verhuurder moet namelijk zorgen voor huurgenot van huurders. Ook moet uw verhuurder overlast aanpakken als u en uw buren bij dezelfde verhuurder huren.

Tot slot kunt u overlast melden bij een meldpunt van uw gemeente. In Amsterdam is dit het Meldpunt Zorg en Overlast en op hun website treft u meer informatie aan.

Heeft u alles aantoonbaar geprobeerd maar komt er geen oplossing? Wellicht is een gang naar de rechtbank dan een optie. Indien dit voortkomt uit een bouwkundig probleem of een verhuurder die geen actie onderneemt, dan kan !WOON u wellicht hierbij ondersteunen.

Artikel delen:

!WOON