Vakantieverhuur en de Vereniging van Eigenaren

10 juni 2022

Met de naderende zomer in aantocht, neemt het aantal toeristen in de stad weer toe. Ook particuliere eigenaren van een appartement kunnen hun woning verhuren aan toeristen. Daar gelden strenge regels voor, vanuit de Vereniging van Eigenaren (VvE) én de gemeente Amsterdam.

Uitgangspunt is dat iedere eigenaar de mogelijkheid heeft zijn of haar woning zelf te gebruiken naar eigen goeddunken. Toch zitten er beperkingen aan dit gebruik. Zo is in de splitsingsakte van een VvE te lezen of vakantieverhuur is toegestaan of niet. Iedere eigenaar in een VvE moet zich aan de regels in de splitsingsakte van de VvE te houden. Staat in de splitsingsakte dat vakantieverhuur  niet is toegestaan? Dan moeten alle eigenaren zich daaraan houden. Ook als die eigenaar van de gemeente toestemming heeft gekregen om de woning als vakantiewoning tijdelijk te verhuren. De splitsingsakte gaat voor de algemene toestemming van de gemeente.

Regels VvE

Verhuur aan toeristen is bij de meeste VvE’s niet toegestaan. Dit komt doordat het gebruik in strijd is met de bestemming van het appartementsrecht. Deze bestemming staat in de splitsingsakte en het daarin opgenomen splitsingsreglement. Dit is vaak woning of woonruimte. Door meerdere rechters is al geoordeeld dat toeristen niet op het adres wonen, maar er voor korte duur verblijven. Dit korte verblijf is in strijd met de bestemming en daarom niet toegestaan.

Een eigenaar mag de VvE om toestemming vragen voor een afwijkend gebruik. Hij of zij vraagt dan of de woning tijdelijk toch gebruikt mag worden voor verhuur aan toeristen. De VvE mag aan die toestemming voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld over de duur.

Regels gemeente

Als de VvE akkoord is, vraagt de eigenaar een vergunning aan bij de gemeente. Aan deze vergunning kleven een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat het om de eigen woning gaat (het hoofdverblijf), dat toeristen maximaal 30 nachten per kalenderjaar in de woning mogen logeren en dat iedere overnachting vooraf wordt gemeld. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam.

Cursus: Verhuur aan toeristen

Op donderdag 7 juli organiseren wij een gratis cursus over verhuur aan toeristen. Doet u mee? Meld u aan via onze website.

Na deze cursus weet u:

  • In welke gevallen verhuur aan toeristen niet is toegestaan
  • Welke regels de gemeente Amsterdam hanteert
  • Hoe de VvE handhavend kan optreden
  • Hoe de rechtspraak tegen dit actuele fenomeen aankijkt

Cursus VvE: Verhuur aan toeristen (juli 2022)

Artikel delen:

!WOON