Loden leidingen eruit, dubbelglas erin

14 juli 2022

Na jarenlang gesteggel over dubbelglas voor een aantal huurwoningen aan de Geuzenkade in Bos en Lommer is er nu een doorbraak. Er komt niet alleen beter isolerend dubbelglas, maar de verhuurder kiest voor een lange termijn investering met nieuwe kozijnen. Ook zijn de oude en heel ongezonde loden leidingen vervangen. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

Voorstel dubbelglas

Bewoners van het pand in Amsterdam West maakten al in 2018 hun wens voor dubbel glas kenbaar bij hun verhuurder. Tot twee keer toe weigerde de toenmalige verhuurder om in te gaan op het voorstel van de bewoners. In 2019 bleek dat het pand was verkocht aan een nieuwe eigenaar. En jawel, het proces kon weer opnieuw beginnen.

Ook met de nieuwe verhuurder verliepen de gesprekken niet direct voorspoedig. Er was onenigheid of het dubbelglas in de bestaande kozijnen geplaatst kon worden en over een redelijke huurverhoging. Hier ging veel tijd over heen. Uiteindelijk is in goed overleg met de bewoners besloten om de zaak over te dragen aan een gespecialiseerde huurrecht advocaat voor een procedure bij de kantonrechter.

Na verzoek bij de rechter toch overleg

Nog net voor de zitting zou plaatsvinden, gaf de verhuurder aan dat hij bereid was in te gaan op het voorstel. De huurverhoging zou gaan op basis van de regels in het beleidsboek ‘huurverhoging na woningverbetering’ van de Huurcommissie. Door duidelijke afspraken te maken tussen de advocaten van beide partijen, is de zitting uitgesteld met goede hoop op afstel.

Huurverhoging

Het eerste voorstel van de verhuurder pakte bijna drie keer zo hoog uit als het voorstel dat de bewoners deden. Op advies van !WOON zijn de bewoners hier niet mee akkoord gegaan. Het lukte om tot een compromis te komen met een aanvullende huurverhoging van €12 per maand. Met de nieuwe kozijnen en betere kierdichting wordt het wooncomfort van de woning nog een stuk aangenamer. Voor een totale huurverhoging van €40 per maand krijgen alle bewoners nu een voorstel voor beter isolerend Hr++ glas in nieuwe kozijnen in zowel de voor- als achtergevel.

Schoon schip

De verhuurder wilde met een schone lei beginnen. Hierdoor kregen alle bewoners uit de twee panden een voorstel toegestuurd. Ook zijn er enquêtes uitgezet onder de bewoners om hun dienstverlening in kaart te brengen en te optimaliseren. Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen !WOON en de verhuurder om eventuele toekomstige conflicten zo veel mogelijk te voorkomen en deze in goede banen te laten leiden.

Terugblik bewoners

Ondanks het lange traject, zijn de bewoners zeer tevreden met de uitkomst. Zij laten weten:

‘’!WOON heeft me geholpen met het doorlopen van allerlei procedures om uiteindelijk mijn rechten te krijgen. Er gaat veel werk in zitten om van een verhuurder iets gedaan te krijgen.  Dus !WOON als onafhankelijke partij met kennis van zaken die zich belangeloos inzet was in deze goud waard. Loden leidingen eruit, dubbel glas erin. Eindelijk het huis de 21e eeuw in! Jamal en Oscar bedankt!’’

Contact

Heeft u behoefte aan informatie of gratis ondersteuning bij het regelen van dubbelglas in uw huurwoning? Neem contact met ons op als u in Amsterdam woont.

Artikel delen:

!WOON