Verantwoordelijk voor de schuld van de vorige eigenaar?

27 juli 2022

Stel je voor: je koopt een appartement in een Vereniging van Eigenaren (VvE) en je bent dolgelukkig. Nog voordat de dozen zijn uitgepakt, ontvang je een brief van het bestuur met het verzoek €12.000 te betalen. Het overkwam een eigenaar-bewoner in Amsterdam Oost. De verkoper had voor de verkoop ingestemd met een extra bijdrage aan de VvE. Voordat dit bedrag werd geïncasseerd was het appartement al verkocht. De nieuwe eigenaar-bewoner zocht contact met !WOON. Moet zij de rekening betalen?

De verkoper en de koper zijn allebei hoofdelijk aansprakelijk voor schulden in het lopende en voorafgaande boekjaar. Koop je een woning in 2022, dan ben je als nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor de achterstallige betalingen van de vorige eigenaar in 2022 en 2021. Dit is zo geregeld in de wet (artikel 5:122 BW). In ditzelfde artikel staat dat in het splitsingsreglement aanvullende regels mogen staan, bijvoorbeeld dat alleen de verkoper aansprakelijk is voor bepaalde kosten. Het is daarom belangrijk om te controleren welke specifieke regels in jouw VvE gelden.

Splitsingsreglement: de hoofdregel

Iedere VvE heeft een eigen splitsingsakte. Onderdeel van deze akte is het splitsingsreglement. Dit is vaak een modelreglement. De meest gebruikte modellen zijn die uit 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017.

Alle modellen herhalen de wettelijke regeling: de nieuwe en de oude eigenaar zijn verantwoordelijk voor het voorschot en de definitieve bijdragen in het lopende boekjaar en het jaar daarvoor. Ook staan in ieder model uitzonderingen op deze regel.

Uitzonderingen

De uitzonderingen verschillen per modelreglement, waarbij een belangrijk verschil zit tussen de oudere modellen en het nieuwste model (2017).

Beslist de VvE tot betaling van een extra bijdrage, bijvoorbeeld omdat de VvE niet genoeg in kas heeft voor de uitvoering van onderhoud? Dan is bij model 1973, 1983, 1992 en 2006 uitsluitend de oude eigenaar verantwoordelijk. Bij model 2017 kan ook de nieuwe eigenaar verantwoordelijk worden gehouden.

Weet u welk model geldt in uw VvE? Klik dan hieronder om het artikel te lezen.

Opgave aan de notaris

De notaris speelt een essentiële rol bij de vraag of de nieuwe eigenaar aansprakelijk is. Voor de overdracht van het appartement neemt de notaris contact op met het bestuur van de VvE. De notaris vraagt of de vorige eigenaar schulden heeft en of er bijdragen zijn die opeisbaar zijn of worden. Dit financiële overzicht maakt vervolgens onderdeel uit van de koop.

De nieuwe eigenaar is alleen verantwoordelijk voor de bedragen die in dit overzicht staan. Het is daarom van groot belang dat de financiën op orde zijn en het bestuur de juiste informatie aan de notaris verstrekt. Anders kan de VvE het verschuldigde geld alleen bij de verkoper incasseren.

Betalen?

De eigenaar-bewoner in Amsterdam Oost woont in een VvE met modelreglement 2006. Dat betekent dat zij niet verantwoordelijk is voor de extra bijdrage. Een enorme opluchting voor de nieuwe huiseigenaar, maar een flinke domper voor de VvE. De VvE moet nu het openstaande bedrag incasseren bij de verkoper.

Huis kopen

De aankoop van een huis is een grote stap. Het is belangrijk om in het aankoopproces zicht te hebben op de VvE. Liggen grote onderhoudskosten in het verschiet? En heeft de VvE voldoende geld in kas om deze kosten te financieren? Laat u informeren door (de makelaar van) de verkoper of schakel zelf een aankoopmakelaar in.

Financiën van de VvE

Artikel delen:

!WOON