Actief bestuur essentieel voor gezonde VVE

24 augustus 2022

Iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) hoort een bestuur te hebben. Soms is dit helaas niet goed geregeld en is de VvE bestuurloos. Er is geen of te weinig animo onder de eigenaren om als bestuurslid aan de slag te gaan. Dat is jammer, want het bestuur speelt een belangrijke rol in de VvE.

De leden kiezen gezamenlijk het bestuur. Het bestuur mag meestal bestaan uit één of meerdere leden, uit externen (bijvoorbeeld een familielid, huurder of professionele partij) of een combinatie. De vergadering beslist en bepaalt.

Actief bestuur

Het bestuur is een essentiële schakel binnen de VvE. Zo beheert het bestuur de financiën, organiseert de vergadering en is het aanspreekpunt voor externen, zoals aannemers, de verzekeraar en de bank. Zonder bestuur kan de VvE niet naar behoren functioneren. Een actief bestuur is daarom belangrijk.

Invloed

Wilt u invloed uitoefenen op uw VvE? Dan is een bestuursfunctie wellicht interessant. In uw rol als bestuurder kunt u bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen bespreekbaar maken, zoals onderhoud, verbouwingen en verduurzamen. Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Bespreek dit met uw buren en laat de vergadering een beslissing nemen.

Meer weten: webinar bestuur &  beheer

Wilt u meer weten over (de taken van) het bestuur? Neem dan deel aan ons webinar ‘bestuur en beheer’ op 29 november. Meld u aan via onze website of neem contact op voor meer informatie.

Na het webinar weet u:

  • Hoe het bestuur wordt gekozen en ontslagen
  • Uit hoeveel personen het bestuur kan bestaan en welke rollen de bestuursleden hebben
  • Welke taken, verplichtingen en bevoegdheden het bestuur heeft
  • Wat een beheerder voor de VvE kan betekenen

Bestuur & beheer van de VvE

Artikel delen:

!WOON