Bond voor VvE’s in Amsterdam

30 augustus 2022

In april van dit jaar is de VvE Bond Amsterdam opgericht. Een bond van en voor bestuursleden van een Vereniging van Eigenaren (VvE) in Amsterdam. De bond richt zich op uitwisselen van ervaringen, delen van kennis en treedt op als belangenbehartiger richting de gemeente en andere instanties. De focus ligt op grote VvE’s, juist vanwege de vergelijkbare problematiek. Al honderden VvE-bestuurders hebben contact met en zich aangesloten bij de VvE Bond. Een mooi resultaat in een paar maanden tijd!

Focus

Onderwerpen waar de bond zich mee bezig houdt zijn onder andere duurzaamheid en (overlast door) verhuur van kamers. Onderwerpen waar veel VvE’s mee te maken krijgen en vragen over hebben. Beide onderwerpen heeft de bond besproken met Zita Pels, wethouder volkshuisvesting en duurzaamheid. ‘In een aangenaam gesprek zijn de doelen van de VvE Bond uiteengezet en is aangegeven waar de bond de wethouder behulpzaam kan zijn. Natuurlijk is ook duidelijk gemaakt wat VvE’s van het gemeentebestuur nodig hebben.’ aldus de VvE Bond in zijn nieuwsbrief. De bond is uitgenodigd om in november nogmaals langs te komen voor een gesprek.

Blij

!WOON herkent de problemen en uitdagingen waar bestuursleden mee te maken krijgen. Het besturen van een VvE is een veelzijdige en soms ook veeleisende functie. Zeker als er problemen zijn, zoals schade door een verbouwing, achterstallig onderhoud of overlast door verhuur aan toeristen of van kamers. Bestuursleden zijn vaak bewoners uit het pand of complex en zij vervullen deze functie vrijwillig. Het is fijn als zij elkaar kunnen helpen om zo de Amsterdamse VvE’s beter te laten functioneren. !WOON is blij dat de VvE Bond hierin faciliteert en helpt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de VvE Bond? Neem dan een kijkje op de website.

Artikel delen:

!WOON