Van berging naar woonruimte, of toch niet?

04 augustus 2022

De woningmarkt zit op slot. Verhuizen is voor veel Amsterdammers niet mogelijk en daarom zoeken eigenaar-bewoners naar creatieve oplossingen voor hun veranderende woonwensen. Veel woningen in een Vereniging van Eigenaren (VvE) beschikken over een bergruimte op zolder. Kan de bergruimte worden verbouwd tot woonruimte? Die extra vierkante meters kunnen dan gebruikt worden als slaapkamer of kantoorruimte. Maar, mag dat eigenlijk wel? 

Nee, dat mag niet oordeelde het gerechtshof Amsterdam in 2019 en de rechtbank Amsterdam in maart 2022 en april 2022. De bestemming kan niet zomaar wijzigen: een berging moet je als berging gebruiken.

Bestemming

In het splitsingsreglement (onderdeel van de akte) staat de bestemming van de appartementsrechten. Dit is vaak woonruimte of woning. In de akte staat verder ook de omschrijving van het appartementsrecht, bijvoorbeeld woonruimte met een berging. Deze omschrijving staat vooraan in de akte, bij de opsomming van de appartementsrechten.  De bestemming en de omschrijving moeten in samenhang worden gelezen, aldus de rechtbank en het gerechtshof. Beiden oordeelden dat het woord ‘berging’ in de omschrijving van het appartementsrecht een nadere bestemming is van de ruimte. Deze ruimte is dus niet geschikt als woonruimte, maar enkel als opslagruimte.

‘Volgens de splitsingsakte is de bestemming van de appartementsrechten op de 1e, 2e en 3e verdieping ‘woning’. Deze in de splitsingsakte verwoorde bestemming betreft het appartement als geheel: in het appartement mag uitsluitend worden gewoond (…). Dat neemt niet weg dat (…) ook betekenis moet worden toegekend aan de bewoordingen waarmee de appartementsrechten in de splitsingsakte zijn omschreven. In die bewoordingen kan ook de aanduiding van een bestemming zijn gelegen. Anders dan de VvE stelt, is het feit dat in die omschrijving onderscheid is gemaakt tussen “de woning, gelegen op de [eerste/tweede/derde] verdieping, bestaande uit vier kamers” en “een berging op de zolder” daarom niet zonder betekenis. Bij gebreke van indicaties voor het tegendeel moet worden aangenomen dat degenen die tot splitsing zijn overgegaan hebben bedoeld met het gebruik van het woord ‘berging’ in de Splitsingsakte de ruimtes op de zolderverdieping als zodanig (nader) te bestemmen. Dat wil zeggen dat deze ruimtes conform de gangbare betekenis van dit woord – een ruimte om iets op te bergen, een opslagruimte, en niet een verblijfs-/woonruimte – dienen te worden gebruikt. (…)’
Rechtbank Amsterdam in maart 2022.

Toestemming vragen

De meeste splitsingsreglementen staan een afwijkend gebruik toe. De eigenaar heeft toestemming nodig van de vergadering voor zo’n afwijkend gebruik. Hij mag dan bijvoorbeeld zijn woning gebruiken als bedrijfsruimte of zijn berging als woonruimte. De vergadering mag deze toestemming ook onthouden of aanvullende voorwaarden stellen. Controleer vooral de eigen splitsingsakte en het daarin opgenomen splitsingsreglement voor de regels die voor jouw VvE gelden.

Vergunning

Naast de regels van de VvE, stelt de gemeente Amsterdam natuurlijk ook voorwaarden als extra woonruimte wordt gecreëerd. Hiervoor is vaak een verbouwing en een vergunning vereist. Informeer vooral bij de gemeente welke aanvullende voorwaarden gelden.

Artikel delen:

!WOON