Buurtplatformrecht: het recht om je te organiseren

23 september 2022

Negen buurtplatforms verdeeld over de stad hebben zich verenigd  in de Proeftuin Buurtplatformrecht. Samen met ambtenaren van de afdeling democratisering en gesteund door ons Team Sterke Buurten onderzoekt de proeftuin hoe je als buurt je positie te verstevigen. Waar bewonerscommissies al ruim 25 jaar positie, middelen en onafhankelijke ondersteuning hebben via de Overlegwet en Amsterdamse Kaderafspra­ken, hebben buurten dat (nog) niet. Een formele positie en middelen zou het bewoners een stuk makkelijker en aantrekkelijker maken om zich te organiseren en samen op te komen voor de leefbaarheid in hun buurt.

Krijg meer invloed op je eigen leefomgeving

Een aantal buurtplatforms is het beu om steeds tegen dezelfde muren aan te lopen binnen de gemeente en strijden naar erkenning en meer zeggenschap. Uitgangspunt hierbij is een sterk buurtplatform-van-onderop in elke Amsterdamse buurt. Hiermee krijgen bewoners meer invloed op hun eigen leefomgeving. Ze geven een stem aan de buurt en zorgen dat het je makkelijker wordt gemaakt om je eigen buurt te verbeteren. Naast het recht je te organiseren als samenwerkende actieve bewoners, claimt het buurtplatformrecht ook dat je daarin erkend en ondersteund wordt. Bijvoorbeeld door middelen (organisatiekosten of een ruimte) en onafhankelijke ondersteuning.

Ondersteuning van buurtplatforms

!WOON ondersteunt de buurtplatforms bij de centrale organisatie, samenkomsten, peer-intervisie, het schrijven van het recht (programma van eisen) en besluiten die de platforms samen maken. In 2023 verwachten wij dat het buurtplatformrecht wordt omarmt door de gemeenteraad van Amsterdam. Ondertussen werkt !WOON hard door aan de ondersteuningsvragen die er vanuit verschillende andere buurten op ons afkomen. Zo bouwen wij mee aan sterke buurtplatforms voor een sterke stad.

Ben jij of ken jij een buurtbewoner die graag werkt aan het verbeteren van je buurt? Wil je uitgroeien naar een buurtplatform? Of meer informatie over het buurtplatformrecht? Meld je dan hier aan voor een gratis adviesgesprek met ons team sterke buurt.

Artikel delen:

!WOON