Rechter: tijdelijke huurder Change= mag blijven

18 oktober 2022

De huurovereenkomst van een huurster van een studio aan het August Allebeplein in Amsterdam wordt voor onbepaalde tijd voortgezet, hoewel de overeenkomst tijdelijk was. Verhuurder Change= heeft niet kunnen aantonen dat zij het einde van de overeenkomst tijdig aan de huurster had aangezegd.

Op 31 maart 2022 ontving de huurster een brief van Change=: “We hebben jouw opzegging per 1 mei 2022 ontvangen. Jammer dat je ons gaat verlaten.” De huurster werd verzocht een afspraak te maken voor een eindinspectie. Zij ging er van uit dat sprake was van een misverstand: zij had namelijk helemaal niet opgezegd. De brief van Change= moest daarom op een foutje berusten.

Change= erkende dat in de brief een verkeerde standaardtekst was gebruikt, maar hield vol dat huurster uiterlijk 30 april 2022 moest vertrekken. Een van de medewerkers van Change= had namelijk al medio maart 2022 een andere brief in de brievenbus van de huurster gedeponeerd, waarin het einde van de huurovereenkomst werd aangezegd, zo betoogde Change=.

De huurster weigerde een afspraak te maken voor een eindinspectie, waarna Change= haar voor de rechter daagde. Change= vorderde de ontruiming van de woonruimte en wilde ook dat de huurster een boete zou betalen van maar liefst € 7.500,00. Behoorlijk intimiderend, maar desondanks hield de huurster voet bij stuk: zij wist zeker medio maart 2022 nooit een brief van Change= te hebben ontvangen waarin werd aangekondigd dat de tijdelijke overeenkomst zou eindigen.

De rechter oordeelt nu dat het aan Change= is om te bewijzen dat de huurster deze brief ontvangen heeft en Change= heeft dat bewijs niet kunnen leveren. De verklaring van de medewerker van Change= dat zij “verschillende brieven heeft bezorgd” is veel te algemeen, mede omdat er meer dan 500 brievenbussen zijn in het pand. Een foutje kan dan snel zijn gemaakt. De consequentie is dat de overeenkomst wordt voortgezet, de huurster natuurlijk geen boete hoeft te betalen en Change= opdraait voor de proceskosten.

Een verhuurder is verplicht om het einde van een tijdelijk huurcontract schriftelijk aan de huurder te bevestigen, tenminste één maand en maximaal drie maanden voordat het contract afloopt. Als de huurder die aanzegging niet ontvangt, eindigt de overeenkomst niet. Om bewijsproblemen te voorkomen versturen veel verhuurders deze aanzegging per aangetekende post of laten zij het door een deurwaarder aan de huurder bezorgen. Change= gaf aan dat normaal ook zo te doen, maar in dit  geval was zij dat vergeten.

Welk soort huurcontract?

Q & A kosten en procedures Change= (English below)

Artikel delen:

!WOON