Geluidsverlast – een veelvoorkomend probleem

28 november 2022

Bij !WOON komen geregeld telefoontjes binnen over (geluids-)overlast. Een vervelend en lastig aan te pakken probleem. Overlast kan variëren van asociaal gedrag tot blaffende honden en herrie bij (ver)bouw werkzaamheden. U irriteert zich er mateloos aan en vaak is het gedaan met de rust. Hoe kan de overlast gestopt worden en wat kunt u zelf doen?

De algemene regel in Nederland is dat er tussen 22.00 – 07.00 uur geen rumoer meer gemaakt mag worden, om de nachtrust van buurtbewoners te respecteren. Daarnaast is onnodige geluidshinder overdag niet toegestaan.

Heeft u overlast van de buren zoals harde muziek, slaan met deuren, veel ruzie waar u van “meegeniet”? Ga dan altijd eerst in gesprek met de buren en probeer tot afspraken te komen. Komt het niet tot een oplossing en blijft de overlast voortduren? Neem contact op met Beterburen via 085-9022810. Deze organisatie bemiddelt tussen u en uw buren. Bovendien is hun hulp gratis en daarmee voor iedereen toegankelijk.

Bij ernstige en langdurige geluidsoverlast is het van belang dat u dit kunt aantonen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het begint met het bijhouden van een logboek inclusief geluidsopnames. Hoe meer buren dit ook gaan doen hoe beter. Het is wel een kwestie van een lange adem en consequent bijhouden.

Belangrijk is om aanhoudende overlast schriftelijk te melden bij uw verhuurder. Maak tevens melding van de overlast bij het Meldpunt Zorg en Overlast in uw gemeente. Woont u in Amsterdam bel dan 020 – 255 2914. U kunt ook bij dit meldpunt terecht voor andere vormen van overlast zoals stank en vervuiling.

Hulp kunt u eveneens vragen aan de toezichthouder van uw buurt zoals een huismeester, buurtvader of stadswacht. Mocht ook dit niet baten neem dan contact op met de politie zodra de overlast zich weer voor doet en blijf dit vooral doen indien nodig.

Zijn er sloop, renovatie of (verbouw-)werkzaamheden gaande in uw buurt?

De bijkomende geluiden worden vaak als geluidsoverlast ervaren. Op werkdagen worden deze werkzaamheden echter tussen 07.00 – 19.00 uur toegestaan. Wel moeten de uitvoerders zich houden aan de geldende geluidsnormen. Indien werkzaamheden buiten de aangegeven tijden plaatsvinden of/en boven de bepaalde geluidsnormen uitkomen dan moet er een ontheffing Geluid Bouw zijn aangevraagd. Geluid wordt gemeten met een decibelmeter aan de gevel van uw woning. Eventueel kunt u deze meter aanschaffen om bij langdurige overlast een logboek van de waarden bij te houden. Het logboek vormt uw bewijs als u een klacht wilt indienen bij de afdeling Handhaving van de gemeente.

Het is goed om te weten dat er geen wettelijke termijn bestaat over hoe lang een verbouwing mag duren. Wel staat in de wet dat een verbouwing niet langer dan 26 weken stil mag liggen.

Wat kan !WOON voor u betekenen?

Wij kunnen u alleen helpen als de oorsprong van de (geluids-)overlast een aantoonbaar bouwkundig probleem is zoals bijvoorbeeld een gat in de vloer. Dit betekent dat u een bouwkundig gebrek eerst zelf moet laten vaststellen door een bouwkundige. Vervolgens wordt er bouwkundig rapport opgemaakt waarna u stappen kunt ondernemen. Neem contact op met het !WOON team in uw buurt.

Artikel delen:

!WOON