UPLIFT Jongerenpanel reist naar Spanje

08 november 2022

Drie vertegenwoordigers van het  jongerenpanel en twee !WOON medewerkers namen op 29 en 30 september deel aan een conferentie in Spaanse stad Barakaldo voor EU-steden die aangesloten zijn bij project UPLIFT. In dit project heeft !WOON in samenwerking met Woonstichting Lieven de Key, de TU-Delft en de Gemeente Amsterdam een jongerenpanel opgericht. Het panel kreeg inspraak in het huidige en toekomstige huisvestingsbeleid voor jongeren in Amsterdam. Drie jongeren uit het panel vertelden over het verloop van het proces in Amsterdam en wisselden ervaringen uit  met jongeren uit panels van de drie andere EU-steden. De Amsterdamse jongeren hadden leuke en leerzame dagen. Hieronder vertellen zij over de reis.

Amsterdamse jongeren over hun bezoek aan de conferentie

Kim

“We hebben mooie dagen gehad op onze reis naar Barakaldo. De eerste dag hebben wij een presentatie mogen geven en mogen genieten van alle andere aanwezigen hun presentaties. Zo konden wij indirect al een beetje kennis maken met hun culturen, de normen en waarden van de andere jongeren en natuurlijk welke specifieke onderwerpen zij meer over wilden vertellen. Waar het bij ons ging over huisvesting, vond ik het mooi dat de groep uit Roemenië echt terugging naar basisonderwijs. Dat heeft mij, opgegroeid in een gemiddeld rijker land, wel aan het denken gezet. Zonder basis kan je namelijk niet na denken over de problemen die daarop volgen.”

“Vervolgens hebben wij nog na de presentaties een korte terugkoppeling gehad wat wij tot nu toe als project hebben gedaan en wat er nog volgt in het project. Als mooie afsluiter van de dag zijn wij met z’n allen gaan eten, waarbij wij nader kennis hebben mogen maken met het hele team.”

“Vrijdagochtend gingen wij naar opening van de Youth Summit in Bilbao. Statisch, maar wel interessant om de doelstellingen en verwachtingen van de jongeren zelf eens vanuit een ander perspectief te horen.”

“Na de middagpauze hadden wij een rondleiding langs verschillende jeugdcentrums. Hier hoorden wij wat zij betekenen voor de jeugd in en rond Barakaldo. Vergeet daarbij niet dat de jeugdwerkloosheid een heel stuk groter is in Spanje dan bij ons en dat dit veel zorgen rondom de jeugd met zich meebrengt. Zonder geld kan je natuurlijk geen stappen maken in je leven en een woning huren.”

“De rondleiding bevatte verder uiteraard ook een stukje geschiedenis van de stad.

“De laatste dag hadden we wat vrije tijd! Lekker door stad geslenterd en als afsluiter samen gegeten en nog even een biertje gedronken!”

“Al met al een mooie ervaring.”

Yasmina

“Ik was erg blij onderdeel te kunnen zijn van de conferentie in Barakaldo. De mogelijkheid om zulke verschillende culturen en achtergronden samen te zien komen om kansenongelijkheid onder jongeren te bespreken was inspirerend. We hadden allemaal verschillende invalshoeken en unieke omstandigheden, maar wat we gemeen hadden is dat we allemaal overtuigd waren van het volgende: ‘be the change you want to see in the world.”

Wouter

“De UPLIFT conferentie naar Barakaldo was een interessante reis waarin we meerdere perspectieven over jeugd-ongelijkheid konden opdoen. Verschillende landen hebben verschillende problemen en oplossingen om de kansen van jongeren te vergroten. Het ontmoeten van deze andere culturen zet ook de Nederlandse aanpak in perspectief. Het kan soms moeilijk zijn om die afstand te creëren, als er niet genoeg ontmoeting is met andere zienswijzen.”

“Onze delegatie uit Nederland bestond uit drie jongeren uit het UPLIFT-jongerenpanel, twee procesbegeleiders van !WOON, twee onderzoekers van de TU-Delft, twee medewerkers van woonstichting Lieven de Key en twee van de gemeente Amsterdam. Mij viel op dat andere delegaties positief verrast waren dat de gemeente en een woningcorporatie waren meegereisd; naar eigen zeggen zouden die in hun eigen thuisstad dat niet zo snel doen.”

“Verder was het mooi dat we voor deze uitwisseling, die toch over het betrekken van jongeren ging, een vrij jonge delegatie hadden: 10 van de 11 Nederlandse vertegenwoordigers waren onder de 40 jaar.”

“De grote variëteit aan stakeholders zie ik als een goed voorbeeld van het poldermodel, waarin er afspraken met een groot aantal partijen tegelijk wordt gemaakt. Ik zou dit aanmerken als het typisch Nederlandse wat we naar deze conferentie brachten. Misschien is het poldermodel wel onze kracht om een breed draagvlak onder partijen te creëren, maar bij huisvesting misschien soms een zwakte. Het poldermodel vertegenwoordigd namelijk een idee dat ieder en ieders belang evenveel moet worden meegewogen met een beslissing. Alleen als dat allemaal gewaarborgd is dat iets dan van start mag worden gegaan. Zo werd bijvoorbeeld een groot bouwproject bij Uilenstede stilgelegd omdat er mogelijk te veel geluidsoverlast was van vliegtuigen, en zijn er talloze bouwprojecten gesneuveld door het stikstofprobleem. Ook zijn veel bouwprojecten gesneuveld, omdat het het uitzicht zou verpesten.”

“Ik denk dat een vrijere bouwsector zoals in België, een groot gedeelte van het woningtekort zou kunnen oplossen in 10 jaar. We zouden kunnen leren dat sommige belangen gewoon zwaarder meewegen dan anderen. Iets als een gewogen poldermodel, waarin de belangen van jongeren op waarde worden meegewogen zou zoden aan de dijk kunnen zetten.”

“Wat ik ook meeneem is specifiek het Baskische bestuursmodel. Ik denk dat het geheim van deze regio hem voornamelijk ligt in een uniek bestuurssysteem. In het stadje Guernica wordt er al eeuwen geleden door lokale bewoners onder een eikenboom overleg gevoerd over welke wetten er zouden moeten zijn. Nog steeds zet deze vorm van lokale democratie zich voort, tegenwoordig vanuit een klein parlementsgebouw ernaast, maar deze down-to-earth/bottom-up aanpak lijkt erg effectief te werken voor de regio. Ze hebben veel voor hun autonomie moeten vechten, maar nu ze die ook hebben worden er goede beslissingen gemaakt. Zelfs de burgemeester van Barakaldo kwam op bezoek bij de UPLIFT-bijeenkomst. Haar fysieke aanwezigheid hier is ook een mooi voorbeeld van de betrokkenheid van lokale politiek.”

Contact

Voor meer informatie over project UPLIFT bezoek deze pagina. En wil je zelf je stem laten horen over thema’s binnen jongerenhuisvesting, neem dan contact op met Hanna: h.smit@wooninfo.nl of met Jon: j.buijs@wooninfo.nl.

Artikel delen:

!WOON