Bewoners snappen overgang naar aardgasvrij niet

22 december 2022

Bewoners in Zuidoost blijken benieuwd naar informatie over  energiearmoede en wat de regering doet om de impact van de hoge energieprijzen op de burger te verminderen. De deelnemers ontvingen op de voorlichtingsavond ook basistips om hun energieverbruik te beheren en zo de maandelijkse energiekosten te beïnvloeden. De meerderheid van de deelnemers gaf aan de overgang naar aardgasvrij wonen niet te begrijpen, omdat het in hun beleving duurder zou zijn.

Bewoners betrekken bij alternatieven aardgas

Andere bewoners vroegen zich af waarom zij niet eerder over de overgang naar aardgasvrij geïnformeerd zijn. Sommigen waren van mening dat hun mening er niet toe doet bij overheidsbeslissingen. Naarmate de presentatie vorderde, werden verschillende meningen duidelijk. Hoewel er behoefte is aan een overgang van aardgas naar aardgasvrij, zou de prijs die ze mogelijk moeten betalen, te hoog zijn om te dragen. Daarom wilden ze weten of de overheid in de toekomst de hoge energiekosten zou blijven subsidiëren en willen ook in de toekomst worden gehoord en geïnformeerd.

Hoe willen bewoners geïnformeerd worden?

Op de vraag van de presentator over ​​hoe zij geïnformeerd willen worden, antwoordden de deelnemers: een duidelijke presentatie via het hoofd van hun gemeenschap, kerken, tv, radio en alle andere middelen die ze nodig achten om met hen te communiceren. Gezien de samenstelling van de groep, laagopgeleiden met verschillende etnische achtergrond, was het interessant om op te merken dat niemand via e-mail of per brief wil worden bereikt.

Wanneer doe je de was nu het beste?

Er was een bijzondere interactie die het vermelden waard was tussen een van de deelnemers toen haar werd gevraagd wat ze momenteel doet om haar maandelijkse energiekosten te verlagen. Ze antwoordde:

“Ik doe de was ’s avonds en in het weekend, omdat mij is verteld dat het mij geld zou besparen”.

De presentator zei toen “Weet u dat dat in de toekomst niet vanzelfsprekend zal zijn, aangezien het grootste deel van onze elektriciteit afhankelijk zal zijn van bijvoorbeeld zonne-energie?”. Toen de presentator verder uitlegde dat het dan beter is om juist overdag je kleren te wassen (dus wanneer de zonnepanelen het meeste licht opvangen en dus energie opwekken), met goedkope en overtollige energie van de zon, waren alle deelnemers verbaasd.

Betrek bewoners bij aardgasvrij

Kortom, communicatie, voorlichting en het betrekken van alle belanghebbenden is essentieel voor iedereen. Het is ook van belang voor het hebben van een draagvlak voor acceptabele alternatieven voor aardgas, en zou vooral helpen om gedragsverandering te bevorderen.

Ook een presentatie over aardgasvrij voor uw buurt?

Wilt u ook een presentatie over aardgasvrij organiseren voor uw buurt? Neem contact met ons op.

Aardgasvrij en energieneutraal wonen

Artikel delen:

!WOON